แม็คโคร ร่วมมือพาณิชย์จังหวัดระนอง เชิญชวนชาวระนองช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

นางเสาวณี สุจิระกุล ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาระนอง ให้การต้อนรับ นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน หลังแม็คโครเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตมังคุดเกษตรอินทรีย์มาวางจำหน่าย ณ แผนกผักและผลไม้ภายในสาขา พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนชาวระนองร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในท้องถิ่นด้วย