เขื่องในเปิดตลาดสินค้าเกษตร หวังช่วยผลกระทบจากโควิด

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณถนนด้านข้างหอประชุมอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนผู้ค้าขายในตลาด เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย โดยตลาดสินค้าเกษตรดังกล่าว จัดให้มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรจากกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มสินค้า OTOP ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน ซึ่งจัดในรูปแบบงานมหกรรมสินค้าเกษตรประจำอำเภอ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าต่างๆ ของกลุ่มผู้ผลิต และเกษตรกรทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรนำพืชผลของตนเองมาจำหน่าย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย 

ทั้งนี้ ที่ผ่านๆ มา เกษตรกรชาวอำเภอเขื่องใน ได้นำผลผลิตทางการเกษตรไปขายตามตลาดนัดต่างๆ ต่อมาโรคโควิด-19ระบาด ทำให้ตลาดนัดหลายแห่งปิดตัวลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผล และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP การเปิดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ในครั้งนี้ น่าจะส่งผลดีแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี พี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไปมา อย่าลืมแวะอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสินค้ามีจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ ป็นต้นไป