สลีปเพ็น มอบเครื่องนอนแอนตี้ไวรัส แก่โรงพยาบาลภาครัฐ

คุณปราดเปรื่อง บุปผชาติในจิตร ผู้อำนวยการโรงงานดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนอนชั้นนำ พร้อมด้วย คุณอาภรณ์ แสนเกต มอบอุปกรณ์ชุดเครื่องนอนป้องกันไวรัส แบรนด์สลีปเพ็น อาทิ หมอน ชุดผ้าปูที่นอน ผ้าห่มนวม เพื่อใช้ในห้องรับรองพิเศษ และตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลค่ากว่า 310,000 บาท นอกจากนี้ ยังมอบเพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งหมด 6 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะร่วมรับมอบ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น