วช.จับมือ ม.นเรศวร พัฒนาวิธียืดอายุเก็บรักษามะม่วงได้นานถึง 33 วัน หนุนส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู้ศึกโควิด-19

วช.หนุนนักวิจัย ม.นเรศวร ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปต่างประเทศสู้ศึกโควิด-19 ค้นพบวิธียืดอายุการเก็บรักษามะม่วงได้นานถึง 33 วัน จากเดิมได้แค่ 15 วัน ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ เผย “รัสเซีย ดูไบ ญี่ปุ่น เกาหลี” ฮิต ปี 63 ทำรายได้มากกว่า 1.9 พันล้านบาทให้ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2564 ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ได้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง “การจัดการห่วงโซ่อุปทานมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครบวงจรสู้วิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด -19”เนื่องจากโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในผลไม้ส่งออกหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ที่ผ่านมา มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมีผลผลิตเกินความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้

จากข้อมูลทางสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2563 ประเทศไทยส่งออกมะม่วงสดทั้งหมด 87,260 ตัน มูลค่าการส่งออก 1,953.2 ล้านบาท โดยผลผลิตมากกว่าร้อยละ 60 ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และ มาเลเซีย รวมทั้ง รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 1 ในตลาดใหม่ที่มีโอกาสในการพัฒนาการส่งออกมะม่วงสดไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก ได้รายงานผลการสำรวจตลาดผักและผลไม้ของไทยในรัสเซีย พบว่าปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้น การยืดอายุมะม่วงให้เก็บได้นานขึ้น เพื่อพึ่งพาการส่งออกทางเรือ น่าจะเป็นทางทุเลาปัญหา จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ผศ.ดร. พีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนและทีมวิจัย ได้พัฒนาเทคนิคการยืดอายุมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ (Controlled Atmosphere Storage) ควบคุมปริมาณออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา สามารถเก็บรักษาคุณภาพผลผลิตในระหว่างการขนส่งได้ 15 วัน และมีอายุการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 วัน ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

และการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในสภาพดัดแปลงบรรยากาศ MAP (Modified atmosphere packaging) โดยการบรรจุถุงพลาสติก WEB (White ethylene absorbing bag) และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองได้เป็นระยะเวลา 33 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถเก็บรักษามะม่วงได้เพียง 15 วัน

การขนส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลสดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมสภาพบรรยากาศ สามารถนำมาใช้แทนการขนส่งทางเรือได้ และผลผลิตมีคุณภาพดีเมื่อไปถึงประเทศปลายทาง พร้อมทั้งต้นทุนการขนส่งที่ลดลง ซึ่งมีขั้นตอนที่สะดวกและเหมาะสมกับสภาพปัญหาแรงงานที่หายากและมีราคาแพงในประเทศปลายทาง

“ดังนั้น เพื่อให้มีผลมะม่วงได้มาตรฐานจึงต้องดำเนินการแบบครบวงจรจากต้นทางคือ ส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานให้แก่เกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกให้แก่เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันตลาดในต่างประเทศ เช่น รัสเซีย ดูไบ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีความต้องการสูงมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ส่งออกของไทย” ผศ.ดร. พีระศักดิ์ กล่าว