แจ้งเลื่อนการจัดงาน FISHKEEPING, AQUATIC & AQUARIUM 2021 (งานแสดงสัตว์น้ำสวยงาม พรรณไม้น้ำ และเทคโนโลยี)

ตามที่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กำหนดจัดงาน FISHKEEPING, AQUATIC & AQUARIUM 2021 หรืองานแสดงสัตว์น้ำสวยงาม พรรณไม้น้ำและเทคโนโลยี ในวันที่ 18-21 กันยายน 2564 ณ อาคาร 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังกระจายออกไปในวงกว้าง ประกอบกับมาตรการของภาครัฐที่ขอความร่วมมือในการงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาด

ผู้จัดงาน FISHKEEPING, AQUATIC & AQUARIUM 2021 จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงานดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ และจะแจ้งกำหนดการวันจัดงานใหม่ให้ ท่านทราบต่อไปอีกครั้ง จึงขออภัยในเหตุการณ์พ้นวิสัยนี้ และขอขอบพระคุณในการสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงาน กรุณาติดต่อ คุณกวินทรา ด่านรวมทรัพย์ โทร. (097) 296-5629 หรือ อี-เมล [email protected]