สามีภรรยาเออร์ลี่ รีไทร์ชีวิตครู ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสาร ชีวิตดี-มีรายได้เลี้ยงตัว

นายภิรมย์ – นางวรรณา ทองขะโชค สองสามีภรรยา วัย 60 ปี ชาว อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา อดีตข้าราชการครูที่เออร์ลี่ รีไทร์ก่อนเกษียณราชการ ได้ใช้เวลาว่าง ใช้พื้นที่ว่างบริเวณหลังบ้าน  1 ไร่เศษ ปลูกกล้วยหอมทอง กำลังกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของหมู่ 1 ต.คลองหอยโข่ง ซึ่งการปลูกกล้วยหอมทอง 130 ต้น มีสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่งเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของ อ.คลองหอยโข่ง และยังเป็นสมาชิกเครือข่ายของกลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง ต.ปากแตระ อ.ระโนด ซึ่งปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกประเทศญี่ปุ่น จากการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ของสองสามีภรรยาในวัย 60 ปี

นายภิรมย์กล่าวว่า ปลูกกล้วยหอมทองมาแล้ว 9 เดือน  กล้วยทยอยออกเครือพร้อมและทยอยตัดได้สัปดาห์ละ 10 เครือ มีผู้เข้ามารับซื้อในราคาเท่ากับราคาที่ส่งไปประเทศญี่ปุ่นกิโลกรัมละ15 บาท  เนื่องจากเป็นกล้วยคุณภาพเกรด เอ ทั้งหมด ถือเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวหลังเกษียนราชการที่เป็นกอบเป็นกำ

นายภิรมย์กล่าวอีกว่า หลังเออร์ลี่ รีไทร์ ได้ช่วยกันสองคนผัวเมียมาปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ออกกำลังกายด้วย ทำให้สุขภาพกายสุขภาพใจดีและยังมีรายได้เสริมด้วย  และมีตลาดรองรับแน่นนอน  ยังใช้พื้นที่ว่างบริเวณร่องสวนกล้วยทำการเกษตรผสมผสานทั้งพืชยืนต้นและพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิดเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและลดค่าใช้จ่าย

นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของข้าราชการครู หลังเกษียณอายุราชการ หรือบันปลายของชีวิตด้วยการทำการเกษตรเล็กๆ น้อยๆ เพื่อสุขภาพกายได้ออกกำลังกาย กินอาหารปลอดสารพิษ อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ ส่งผลต่อสุขภาพจิต  ที่มีมากกว่ารายได้จากบำนาญ