สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ ศิษย์เก่าและวิสาหกิจเลี้ยงผึ้งฯ บ้านป่าเป้า มอบกล้าพันธุ์สมุนไพร ให้ ม.แม่โจ้ รวบรวมพันธุ์และสร้างแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย รับมอบกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงบ้านป่าเป้า ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง โดยมี นายสุทัศน์  คำเขียว ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมด้วย ดร. สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องประชุมพวงแสด (สนม.2) ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับต้นกล้าพันธุ์พืชสมุนไพรที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงบ้านป่าเป้า มอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกล้าพันธุ์ที่ได้รวบรวมจากชุมชนบ้านป่าเป้า ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน 1,000 กล้า, กล้าพันธุ์หัวกระชายขาว จำนวน 1,000 หัว และต้นกล้าหญ้าหวาน จำนวน 1,000 กล้า เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รวบรวมและพัฒนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ปลูกขยายพันธุ์บริเวณพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสมุนไพรของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต