วว. ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ ฟรี! “กลยุทธ์ธุรกิจไทย…สู่ตลาดจีนหลังโควิด : ปลดล็อกผู้ส่งออกไทยด้วย วทน.”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ ฟรี เรื่อง “กลยุทธ์ธุรกิจไทย…สู่ตลาดจีนหลังโควิด : ปลดล็อกผู้ส่งออกไทยด้วย วทน.” ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น. “วว. พร้อมเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของผู้ประกอบการ”