อสป.เร่งระดมสมองผุด“Sea Food Academy” เป้าหมายยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับนานาชาติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

ดร.ประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ( อสป.) พร้อมด้วยนายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา , ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านพัฒนากิจการประมง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,ดร.กิตติคุณ มีทองจันทร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และคณะฯ

เนื่องในโอกาสเข้าร่วมหารือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจัดตั้ง Sea Food Academy ภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมหารือแนวทางการยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไป ที่ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เขตสาทร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 ที่ผ่านมา.