ยันฮี เดินหน้าเปิด “ศูนย์รักษาจอตาจากเบาหวาน” กระตุ้นตลาดสุขภาพ-ความงามหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ ใช้งบลงทุนเพิ่ม 10 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือไฮเทคและปรับแต่งสถานที่ใหม่ แนะนำผู้ป่วยเบาหวานรับรักษาก่อนตามองไม่เห็น ตั้งเป้าเพิ่มยอดลูกค้า 10-15% จากศูนย์จักษุ

นพ. สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลช่วงครึ่งปีหลังว่า จะเปิดศูนย์รักษาจอตาจากเบาหวาน เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้งบปรับปรุงพื้นที่ละจัดซื้อเครื่องมือสำหรับการรักษาประมาณ 10 ล้านบาท

นพ. สุพจน์ กล่าวว่า เบาหวาน เป็นโรคที่เรียกได้ว่ารุนแรงอันดับต้นๆ และเป็นบ่อเกิดโรคอื่นๆ ตามมาอีกด้วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ และมีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมด้วยทั้งพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ซึ่งหากเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ก็จะลุกลามไปถึงดวงตา หรือที่เรียกว่า โรคเบาหวานขึ้นตา ซึ่งจะส่งผลให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาเกิดการอุดตันและเกิดความเสียหายกับจอตา มีเส้นเลือดผิดปกติงอกใหม่ จนกระทั่งทำให้มีเลือดออกบริเวณจอรับภาพในตา มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียการมองเห็น

“หากปล่อยไปโดยไม่รักษา อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น สายตามองเห็นเป็นจุดหรือเส้น คล้ายหยากไย่ สายตาพร่ามัว แยกแยะสีได้ยากขึ้น เห็นภาพมืดเป็นบางจุด สายตาไม่คงที่ มองไม่เห็น จึงอยากเตือนให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานรีบรักษาเสียแต่เนิ่นๆ” นพ. สุพจน์ กล่าว

สำหรับการรักษานั้น จะเริ่มด้วยการตรวจวิเคราะห์จอประสาทตาด้วยเลเซอร์ (Optical Coherence Tomography) หรือ OCT สามารถดูลักษณะและขอบเขตความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทำให้จักษุแพทย์วินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงขั้นตอนการรักษา ทำให้สามารถทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที และติดตามผลการรักษาได้อย่างแม่นยำ

สำหรับการรักษานั้น นพ. สุพจน์ กล่าวว่า เทคนิคใช้ได้ผลดีในการรักษาเบาหวานขึ้นตา คือ การฉีดยาเข้าวุ้นตา ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานที่ลุกลามจนอาจทำให้สูญเสียการมองเห็น รวมทั้งสามารถใช้รักษาภาวะหลากหลายของดวงตา ได้แก่ ภาวะหลอดเลือดผิดปกติที่ดวงตา และจอตาบวมจากสาเหตุต่างๆ เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา จุดภาพชัดเสื่อมในผู้สูงอายุ หลอดเลือดดำที่จอตาอุดตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ จักษุแพทย์จะฉีดยาเข้าวุ้นตา เพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของหลอดเลือดผิดที่ปกติช่วยลดการรั่วซึมของเลือดและลดการบวมของจอตาและจุดภาพชัด ก่อนฉีดแพทย์จะหยอดยาชาให้แก่ผู้ป่วย แล้วฉีดยาเข้าที่บริเวณเนื้อเยื่อตาขาวห่างจากขอบตาดำประมาณ 4 มิลลิเมตร หลังฉีดยาผู้ป่วยจะได้รับการปิดตา และสามารถเปิดตาได้เมื่อกลับถึงบ้าน

นพ. สุพจน์ กล่าวว่า การเปิดศูนย์ครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า จะมีผู้ลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มประมาณ      10-15% เพราะมีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมาใช้บริการในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล รพ.ยันฮี  โทร. 1723 หรือ https://th.yanhee.net สนในรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-790-300 ต่อ 10145