ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยโป่ง

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิชิต ภูกัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จำกัด ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสาวศิริพรใจธรรม ประธานกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ความเป็นมาของสหกรณ์ และมอบนโยบาย ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เน้นย้ำให้มีการติดตามปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณโดยรอบของสหกรณ์