‘ชุมพร’ เร่งแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน

นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนเป็น อันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดจันทบุรี ประมาณการผลผลิต 128,894 ตัน มีผลผลิตออกสู่ตลาดเกือบทั้งปี สร้างรายได้แก่จังหวัดไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท ต่อปี

“จังหวัดชุมพรมักประสบปัญหาการตัดทุเรียนอ่อน เนื่องจากทุเรียนออกดอกหลายรุ่นในต้นเดียวกัน เกษตรกรขาดความชำนาญในการตัด ประกอบกับราคาทุเรียนต้นฤดูกาลแพง เกษตรกรจึงรีบตัดเพื่อให้ขายได้ราคา รวมทั้งทุเรียนอ่อนจากต่างจังหวัดปะปนมา มักพบทุเรียนอ่อนวางขายตามแผงค้าผลไม้ริมทาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรได้รับการร้องเรียนประจำทุกปี หากส่งทุเรียนอ่อนไปต่างประเทศจะมีผลทำให้ราคาทุเรียนทั้งระบบตกต่ำ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจของจังหวัดและของชาติ จังหวัดจึงมีมาตรการควบคุมไม่ให้มีการซื้อขายทุเรียนอ่อนในจังหวัดโดยเด็ดขาด คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดจังหวัดชุมพรจึงจัดประชุมเพื่องเร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา”

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน