‘ชุติมา’ หวั่นฝนชุกทำผลผลิตข้าวพุ่ง สั่งสำรวจด่วน-เล็งของบ ‘นบข.’ 4.7 พันล.

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมชลประทาน ร่วมกับกรมการข้าว เร่งสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกชุกในช่วงนี้ อาจกระทบต่อผลผลิตมากกว่าที่เคยประมาณการไว้ ปี 2560/61 จะมีปริมาณข้าวออกสู่ตลาดประมาณ 29 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งหากมีปริมาณน้ำฝนในปีนี้มีมาก ส่งผลให้ผลผลิตมีมากกว่าประมาณการ อาจกระทบต่อการบริหารจัดการในช่วงปลายฤดูกาล และในวันที่ 2 มิถุนายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะอนุกรรมการกำกับติดตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ได้เชิญประชุม เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตข้าวทั้งปี ซึ่งจะร่วมกันประเมินสถานการณ์ข้าวก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป

แหล่งข่าวจากกรมการข้าวกล่าวว่า ผลผลิตข้าวปี 2560/61 คาดว่ามีการปลูกข้าว 66.69 ล้านไร่ ผลผลิต 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก เป็นข้าวหอมมะลิ 23.68 ล้านไร่ ผลผลิต 8.07 ล้านตัน ข้าวหอมจังหวัด 3.29 ล้านไร่ ผลผลิต 1.39 ล้านตัน ข้าวหอมปทุม 1.46 ล้านไร่ ผลผลิต1 ล้านตัน ข้าวเจ้า 20.55 ล้านไร่ ผลผลิต 12.20 ล้านตัน ข้าวเหนียว 17.39 ล้านไร่ ผลผลิต 6.72 ล้านตัน ข้าวอื่นๆ  3.2 ล้านไร่ ผลผลิต 1.2 แสนตัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอมาตรการการปรับพื้นที่นาและลดการปลูกข้าวให้ที่ประชุมให้ นบข.เห็นชอบ 3 โครงการ พื้นที่เป้าหมาย 1.08 ล้านไร่ วงเงิน 4,718.545 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว (รอบที่ 1) จำนวน 6.3 แสนไร่ วงเงิน 3,803.88 ล้านบาท 2. โครงการปลูกพืชหลากหลาย (รอบ 2) พื้นที่ 45 แสนไร่ วงเงิน 864.53 ล้านบาท และ 3. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (รอบ 2) บนพื้นที่ 5 หมื่นไร่ วงเงิน 50.135 ล้านบาท

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน