3 ผลงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กวาด 11 รางวัลใหญ่ มาฝากคนไทย การประกวดงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน EUROINVENT 2017 ณ ประเทศโรมาเนีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ข้ามสี่   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล จากการประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T ณ Palace of Culture เมือง IASI ประเทศโรมาเนีย ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) มีส่วนผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 11 รางวัล จากผลงานการวิจัย 3 ผลงาน  ได้แก่

  1. ผลงานเรื่อง “อาหารเสริมน้ำตาลพรีไบโอติกจากหัวหอม” ( ALLI-FOS®, Prebiotic Sugar Supplement) โดย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับ 3 รางวัล

– รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T

– รางวัล “special award” จาก สมาคม Association of Polish Inventors and Rationalizers จากประเทศโปแลนด์

– รางวัล “Honor of Invention” จากสมาคม World Invention Intellectual Property Associations ประเทศไต้หวัน

  1. ผลงานเรื่อง“ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมสำหรับไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว  เพื่อการขยายพันธุ์พืชระดับอุตสาหกรรม” (Advanced Computerized-control System  of Temporary Immersion Bioreactor for Industrial Plantlets Micro propagation) โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและ รองศาสตราจารย์ ดร.นพมณี โทปุญญา-นนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับ 4 รางวัล

– รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T

– รางวัล “Gold Medal ” จาก Innovation Design Research International Symposium (IDRIS) ประเทศมาเลเชีย

–  รางวัล “Special Award” จาก Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills ประเทศแคนาดา

– รางวัล “The Politehnica Innovation Award” จาก University Politehnica of Buchares ประเทศโรมาเนีย

3.ผลงาน เรื่อง “สารสกัดสาหร่ายกรีนคาเวียร์อินทรีย์สำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัย” (Organic extract of green caviar for anti-aging cosmeceutical products) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร

อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีกรประมงและทรัพยากรทางน้ำ รองศาสตรา จารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  เม่งอำพัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , ดร.ลภัทรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคุณมณฑกานต์ ท้ามติ้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี  ร่วมกับ ผู้ประกอบการ คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ บริษัท ดร.โทบิ จำกัด ได้รับ 4 รางวัล

– รางวัล “Gold Medal” จากประกวดและแสดงผลงานในระดับนานาชาติ ในงาน IX European Exhibition of Creativity and Innovation : E U R O I N V E N T

– รางวัล “Special award” จาก University of Craiova, Romania จากประเทศโรมาเนีย

– รางวัล “Special award” จาก สมาคม Association of Polish Inventors and and Rationalizers ประเทศโปแลนด์

– รางวัล “Special Award” จาก Malaysian Research & Innovation Society ประเทศมาเลเซีย

จากรางวัลที่ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท ความตั้งใจ ของทีมนักวิจัยในการศึกษาวิจัยผลงานคุณภาพ แสดงให้เป็นที่ประจักษ์ สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง  จนได้รับการยอมรับ และสามารถคว้ารางวัลนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 400 ผลงาน จาก 37 ประเทศ ในงาน IX EUROINVENT 2017 ณ ประเทศโรมาเนีย  สร้างความภาคภูมิให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคนไทยทั้งประเทศ