ชลประทานชัยนาทลดส่งน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ช่วยนาข้าวสุพรรณบุรีหมื่นไร่จากน้ำท่วม

วันที่ 3 มิถุนายน เวลา 06:00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ได้ลดการผันน้ำเข้าคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเข้าพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อลดผลกระทบความเดือดร้อนของเกษตรกร และพื้นที่นาข้าวจำนวนกว่า 10,000 ไร่ ที่กำลังถูกน้ำท่วม ตามข้อสั่งการของนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.

นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาท เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำหลากท่วมในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 50 เครื่อง และการลดปริมาณน้ำผ่านคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ประกอบกับการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ ประตูระบายน้ำสองพี่น้อง ประตูระบายน้ำเภาทะลาย และแม่น้ำท่าจีนบริเวณสะพานวัดไผ่โรงวัว อีกรวม 24 เครื่อง คาดว่าอีกประมาณ 1 สัปดาห์ หากไม่มีฝนตกเพิ่ม สถานการณ์น้ำทีมนาข้าวในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรีจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ตรวจสอบระดับน้ำที่จุดวัดน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท วัดได้ 16.69 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลดลง 9 เซนติเมตร ด้านท้ายเขื่อนวัดได้ 10.42 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลดลง 11 เซนติเมตร ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำจาก 719 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลงมาอยู่ที่ 699 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลง 10-15 เซนติเมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มา มติชนออนไลน์