ปลูกฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม เป็นสวนผสมผสาน สร้างรายได้หมุนเวียน

การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของมนุษย์ ที่จะพัฒนาพันธุ์ไม้ผลและการผสมข้ามสายพันธุ์จนได้พันธุ์ไม้ผลที่มีคุณภาพ รสชาติดี ฝรั่งก็เป็นไม้ผลหนึ่งในนั้นที่ทำให้เราได้กินฝรั่งที่มีรสชาติดี ต้นเตี้ย ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว เช่น สายพันธุ์ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม ที่นำเอาสายพันธุ์ต่างๆ เช่น กิมจู สาลี่เวียดนาม หงเป่าสือ เป็นต้น มาพัฒนาพันธุ์ให้ได้ทั้งความแปลกของสี ความหวานกรอบ เนื้อเยอะ และไร้เมล็ด และลดความฝาดของเปลือก และให้สีของเปลือกสวยน่ากิน คือสายพันธุ์ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม

ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม หวาน กรอบ เนื้อในฉ่ำน้ำ อร่อย เนื้อเยอะ

ฝรั่งลูกผสมไส้แดง คือพืชเศรษฐกิจตัวใหม่

“สวนสุวรรณีปรางทอง” โดย อาจารย์วิเชียร บุญเกิด ได้นำสายพันธุ์นี้มาต่อยอดปลูกและขยายพันธุ์ที่สวนผสมผสานของอาจารย์ จนเห็นผลผลิตออกมาด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับอีกครั้งหนึ่ง ที่ปราชญ์พื้นบ้านอย่างอาจารย์ได้ภาคภูมิใจที่จะนำมาเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งมาปลูกในส่วนหนึ่งของพื้นที่สวน

ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสมจากสวนสุวรรณีปรางทองเป็นสวนที่มีชื่อเสียง ปราชญ์พื้นบ้านที่มีความชำนาญในการต่อยอดสายพันธุ์ไม้ผลหลากหลายชนิด อย่างอาจารย์วิเชียร เกษตรกรผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเรื่องของการเพาะพันธุ์และปลูกไม้ผล ก็นำฝรั่งแดงกิมจูลูกผสมมาต่อยอด “ผมไปชิมลูกที่เขาปลูกเป็นสายพันธุ์ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม ไม่สามารถบอกได้ว่ามาจากสายพันธุ์อะไรบ้าง เพราะนักพัฒนาพันธุ์เขาบอกว่า ผสมข้ามพันธุ์มาหลายพันธุ์มาก หนึ่งในนั้นก็มีพันธุ์หงเป่าสือ แต่อันนี้ลูกใหญ่กว่าและลดความฝาดของเปลือก เนื้อกรอบเปราะ ไม่แข็ง กินง่าย จะบอกชื่อที่ผสมมาตั้งชื่อสายพันธุ์ก็จะยาวมาก ก็เลยย่อเพียงสั้นๆ ได้ใจความว่า ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม ดูเหมือนคนอ่านก็จะเข้าใจได้ว่า ยังคงความแปลกของสายพันธุ์และสีสันไว้คือสีแดง เข้าใจง่ายๆ “ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม”

ให้สีแดงด้านใน อมชมพูระเรื่อทั้งผล

ข้อดีของฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม

สีแดงเป็นสีมงคล ยิ่งทำให้ผลไม้มีสีแดง นั่นแหละคุณสามารถทำเงินได้ และยังได้รสชาติที่ดี ลูกมีขนาดใหญ่พอดี ไม่ใหญ่ยักษ์จนเกินไป ยิ่งทำให้ได้ราคาและเป็นที่ต้องการของตลาด ปลูกแล้วเห็นผล ชิมรสชาติแล้ว ผมจึงขยายพื้นที่ปลูกจาก 50 ต้น เป็น 100 ต้น ต้นพันธุ์ผมก็ใช้ต้นตอฝรั่งพื้นบ้านเรามาต่อยอด เรื่องโรคและการหาอาหารก็ไม่น่ากังวลครับ” อาจารย์วิเชียร กล่าว

“ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสมมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมจากประเทศไต้หวัน เป็นฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ที่ปลูกเติบโตมีดอกและติดผลได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ลักษณะของผล จะรวมกลมแป้น สาลี่ กิมจู มาไว้ในผลเดียวกัน ขนาดของลูกไม่ใหญ่เกินไป อยู่ที่ประมาณ 3-5 ขีดต่อลูก ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ เมล็ดแทบจะไม่มี แต่จะมีเป็นชั้นสีแดง มีไส้กลางที่มีเมล็ดเล็กมาก นอกนั้นจะเป็นพื้นที่สีแดงของเนื้อใน ซึ่งหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดๆ อร่อยมาก เนื้อเปราะ กินง่าย เคี้ยวง่าย กลิ่นไม่ฉุนเหมือนกลิ่นฝรั่งทั่วๆ ไป”

ค้ำยันเพื่อรองรับผลฝรั่ง และเพื่อรองรับการทาบกิ่งเพื่อขยายพันธุ์

ปัจจุบัน การทำเกษตรไม้ผลนั้น ตลาดยังไปได้ไกล แต่อาจจะมีราคาตกบ้างในฤดูกาลที่ฝรั่งล้นตลาด แต่ก็ไม่นาน แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถควบคุมการออกผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด และการหนีจากสิ่งเดิมๆ หรือการพัฒนาพันธุ์ให้มีสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีจุดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของขนาด รสชาติ และที่สำคัญคือใช้สารเคมีน้อยที่สุด ทั้งๆ ที่ปลูกเพื่อการค้า หรือเชิงพาณิชย์ การพัฒนาพันธุ์ หรือการผสมข้ามสายพันธุ์ และผสมจากพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการหาอาหาร และป้องกันศัตรูพืช ส่วนมากอาหารปลอดภัยหรือปลอดสาร ต้นทุนจะสูงกว่าการใช้สารเคมี แต่ราคาก็จะปรับขึ้นสูงได้ ตลาดก็ยังคงต้องการ เพียงแต่ของปลอดภัยนั้นจะมีปัญหาก็เรื่องของสีและเปลือก อาจจะไม่สวย ก็ต้องพยายามแก้ปัญหาให้ได้เท่าของที่ใช้สารเคมี

การเกษตรผลิตไม้ผลเพื่อการค้าของเกษตรแผนใหม่นั้น สำคัญอย่างยิ่งเรื่องการบังคับความสูง ให้กลายเป็นแผ่กิ่งก้านออกด้านข้างหรือการตัดแต่งกิ่งโดยไม่ให้ผลผลิตลดลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาและเรียนรู้

ต้นนี้ปลูกได้ 8 เดือน ให้ปุ๋ยคอกมูลวัวและมูลไก่

ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสมที่สวนสุวรรณีปรางทองนั้น ได้ปลูกทั้งหมด 50 ต้น กำลังขยายเป็น 100 ต้น ขายทั้งผลผลิตและทำกิ่งพันธุ์ขาย ที่สวนผมจะปลูกจนเห็นผลผลิตและชิมดู ถ้ามีคนแวะมาเยี่ยมสวนก็จะให้ได้ชิมของจริง จะได้สัมผัสถึงรสชาติ จะได้รู้ถึงความแตกต่าง การปลูกเพื่อการค้า ตอนนี้ผลผลิตจะอยู่ที่ตลาดระดับบน ราคาก็จะสูงอยู่ที่ 90 บาทขึ้นไปต่อกิโลกรัม ของอะไรที่แปลกใหม่และปลูกแบบเกษตรปลอดภัยเป็นที่ต้องการของตลาดจนไม่พอขาย ผมใช้เวลาปลูกอย่างน้อย 2 ปี ให้ผลผลิตที่ 8 เดือน เห็นผลผลิตที่ชัดเจน จึงกล้าบอกได้ว่าเป็นจริงตามที่จากต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เขาว่าไว้

“สาเหตุที่ผมเลือกปลูกฝรั่งไส้แดงเพิ่มเป็นสวนผสมผสานเพื่อการสร้างรายได้หมุนเวียนในสวนแล้ว ทำให้ผมมีรายได้เสริมเข้ามาทั้งปี ไม่ต้องขาดช่วงขาดตอนของรายได้ เพราะเกษตรกร ถ้าปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียว ก็จะได้ผลผลิตปีละครั้ง ผมจึงยอมเหนื่อยครั้งแรก แต่ระยะยาวได้ผลผลิตสลับหมุนเวียนทั้งปี ก็ย่อมดี ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ออกทั้งปี เป็นไม้ผลที่น่าลงทุนปลูก ซึ่งการดูแลก็ไม่ยุ่งยาก” อาจารย์วิเชียร กล่าว

อาจารย์วิเชียร บุญเกิด กับต้นฝรั่ง ที่แบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกเป็นสวนผสมผสานได้อย่างลงตัว

ปลูกไม้ผลปลอดภัย โดยไม่ต้องกางมุ้ง

ที่สวนผมมีเนื้อที่ 17 ไร่ แบ่งปลูกพืชกว่า 10 ชนิด มีแมลงมากวนบ้าง เหมือนกับเกษตรสมดุล เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน คือจะมีระบบนิเวศ โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมาก ก็จะอยู่ด้วยกันไป ยกตัวอย่างเช่น เพลี้ย อันดับแรก ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลี้ยตามกิ่ง เพราะส่วนใหญ่พืชจะขาดน้ำ ก็แก้ด้วยการรดน้ำเพิ่มสม่ำเสมอ ตัดต้นหรือกิ่งที่มีปัญหาไปทำลาย เป็นต้น ปลูกแบบสวนเปิดก็ปลอดสารได้

ให้ผลผลิตเร็ว ปลูกง่าย ต้นเตี้ย

ปลูกฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม ลดค่านิยม
ปลูกฝรั่งน้ำหนักมาก ได้เงินน้อย

การปลูกฝรั่ง ถ้าเลือกสายพันธุ์ปลูกพันธุ์ดี เป็นที่ต้องการของตลาด รสชาติ สีสัน ขนาดของลูก ผลผลิตต่อต้น เป็นปัจจัยหลักที่เกษตรกรควรเลือก ฝรั่งพันธุ์ใหม่ๆ อย่างเช่น ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม มีข้อดีมากมายจากการพัฒนาพันธุ์ ราคาก็ย่อมดีด้วย ทุกวันนี้เป็นราคาระดับ 90 บาทขึ้น และยังไม่พอของตลาด ตลาดยังมีความต้องการมาก สังเกตได้จากการสั่งซื้อของพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อ ต้องการมากอย่างไม่อั้นในตอนนี้ แต่ผลผลิตกลับไม่พอขาย

สีผิวน่ากิน ขนาดของลูกไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไป

การปลูกและการดูแล

การปลูกก็ปลูกระยะห่างเพียง 2 เมตร เพื่อกันลมและต้นล้ม แต่ร่องแต่ละแถวนั้นให้ห่าง อาจจะ 4 เมตร เพื่อการดูแลและการเก็บเกี่ยว ฝรั่งลูกผสมนั้น ตลาดจะต้องไปได้ตลอดและราคาก็จะไม่ตกมากในอนาคต เพราะเป็นพืชที่อยู่บนโต๊ะอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานที่จัดเลี้ยงทั่วไป และเป็นผลไม้ที่ดูดี มีประโยชน์ กินได้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่ควบคุมน้ำตาล แต่ต้องการอาหารที่มีกากใยเพื่อการช่วยย่อย ผลไม้ฝรั่งนี่แหละเป็นผลไม้สุขภาพอย่างดี

การดูแลก็ไม่ยาก ขอให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ นอกจากกันโรคพืช เช่น เพลี้ยกระโดดแล้ว ยังทำให้สีสวย รสชาติหวาน กรอบ เนื้อไม่แข็ง น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญ สวนไหนมีน้ำพอเพียง โดยเฉพาะหน้าแล้ง ต้องประคองต้นฝรั่งให้มีความชื้นในดิน ก็จะให้ผลผลิตตอบแทนผู้ปลูกเป็นอย่างดี ใช้ระยะเวลาการปลูกเพียง 8 เดือน โดยเสริมรากไป 2 ต้น ก็สามารถให้ผลผลิตถึงต้นละ 15 กิโลกรัม เคล็ดลับให้ได้ผลผลิตเร็ว หลังจากนั้นรุ่นสองก็จะตามมามากขึ้นตามลำดับ ช่วงขวบปีแรก ได้ผลผลิตเฉลี่ยก็ขายได้แล้วครับ แต่ผมจะไม่เก็บลูกไว้เยอะ เพราะจะเน้นเรื่องผลใหญ่ จะให้อยู่ที่ 10 กิโลกรัมต่อต้น เฉลี่ยจาก 50 ต้น แบบหลวมๆ ก็จะได้ต้นละ 900 บาท คูณ 35 ต้น จะได้ 27,000 บาท

ผลผลิตแบบปลอดสาร ต้นทุนสูงแต่คุ้มค่าการลงทุน

การทำอาชีพเกษตร มีที่เพียง 3 ไร่ ก็ทำเงินได้แล้วครับ เกษตรยั่งยืนการดูแลก็ง่าย สามารถทำเป็นอาชีพเสริม เพียงแต่ท่านเลือกฝรั่งพันธุ์ที่ถือว่าดีที่สุดในตอนนี้ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการเอาใจใส่เรื่องน้ำปัจจัยหลัก สิ่งแวดล้อมที่โล่ง อากาศถ่ายเท ระยะปลูกเริ่มแรกควรจะมุงด้วยซาแรนพรางแสง 60 เปอร์เซ็นต์ และทำระบบน้ำหยด รดน้ำสม่ำเสมอ หน้าแล้งก็จะให้เช้าเย็น และยกแปลงปลูกขึ้นเพื่อป้องกันน้ำขัง ฝรั่งไม่ชอบน้ำขัง ต้องระวังเรื่องรากเน่า เพราะฉะนั้นการปลูกจะต้องยกแปลงขึ้นเพื่อการระบายน้ำที่ดี โดยเฉพาะหน้าฝน ป้องกันน้ำขัง

การปลูกแบบธรรมชาติทำให้ผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยวอยู่ได้นาน

ลักษณะพันธุ์นี้จะดก สวย การปลูกฝรั่งต้องห่อผลอยู่แล้ว แต่ถึงแม้จะห่อผลเป็นอย่างดี แต่ขาดน้ำและปุ๋ยคอกบำรุง ก็จะทำให้มีขนาดของลูกเล็ก บิดเบี้ยว มีจุดดำขึ้นที่ผิว ถึงแม้รสชาติดี แต่ราคาก็จะตกไปมาก เพราะค่านิยมของผู้ซื้อก็ยังต้องการของสด ผิวสวยอยู่เสมอ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของฝรั่งพันธุ์แดงกิมจูลูกผสมคือ หลังเก็บมาจากต้นแล้ว มีอายุการวางตลาดนานหลายวัน โดยที่ยังคงคุณภาพที่ดีไว้

ภายในบริเวณสวนที่ร่มรื่นและโปร่ง

ฝรั่งแดงกิมจูลูกผสม มีชื่อวิทยาศาสตร์และมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับต้นฝรั่งทั่วไปเกือบทุกอย่างคือ เป็นไม้ยืนต้น สูงเต็มที่ประมาณ 3-5 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรีแกมรูปขอบขนาน ใบมีขนาดใหญ่และหนากว่าใบของฝรั่งสายพันธุ์อื่น ลำต้นจะแข็งแรง ก้านเหนียวอย่างชัดเจน ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนหลายดอก ดอกเป็นสีขาวนวล ใจกลางดอกมีเกสรตัวผู้เป็นกระจุกจำนวนมาก ผลจะเหมือนสาลี่ไต้หวัน กิมจู ฝรั่งแดงพื้นเมืองรวมกัน น้ำหนักผลเมื่อโตเต็มที่เฉลี่ยระหว่าง 3-5 ขีดต่อผล ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จัดหรือสุกจะเป็นสีเขียวอ่อนหรือเขียวปนเหลืองเล็กน้อย ใจกลางผลเป็นสีแดง มีเมล็ดน้อย รสชาติหวาน กรอบ มีดอกและติดผลดกเป็นธรรมชาติเรื่อยๆ หรือเกือบทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตา และเสียบยอด

รสชาติดี ยิ่งเก็บใหม่ๆ กรอบ ฉ่ำน้ำ

ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิเชียร บุญเกิด สวนสุวรรณีปรางทอง เลขที่ 161/2 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 085-244-1699