เสนอนายกฯดัน พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าทั่วประเทศ

มูลนิธิธนาคารต้นไม้ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เสนอแนวทางผลักดัน พ.ร.บ.ธนาคารต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กลุ่มมูลนิธิธนาคารต้นไม้จำนวน 30 คน นำโดยนายพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ พร้อมเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารต้นไม้ต่อรัฐบาล

นายพงศากล่าวว่า ทางกลุ่มขอเสนอแนวทางต่อรัฐบาลดังนี้ 1.ต้นไม้ที่ประชาชนปลูกในที่ดินทำกิน ยอมตกเป็นของประชาชนทั้งทรัพย์และสิทธิ 2.ต้นไม้ควรได้รับการรับรอง ให้มีมูลค่าเป็นทรัพย์ขณะที่มีชีวิต 3. ขอให้มีองค์กรการบริหารจัดการต้นไม้และไม้ที่มาจากประชาชนผู้ปลูกต้นไม้ และ 4.ขอให้มีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการปลูกดูแลรักษาและจัดการผลผลิตไม้ที่มาจากกิจการเกี่ยวกับไม้และสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐ

“ทางมูลนิธิคาดหวังว่าหากมีพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้จะสามารถดำเนินการตามแนวทางการปลูกป่า 26 ล้านไร่ภายใน 10 ปี ด้วยเป้าหมายให้สมาชิกผู้ปลูกต้นไม้ในที่ดินทำกิน 2.6 ล้านราย 1,040 ล้านต้น และรองรับข้อเสนอให้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” นายพงศากล่าว