ปลูก ‘ข้าวอินทรีย์’ แจกฟรี 1.35 แสน เกษตรฯ อัดหมื่นล้านดันไทยขึ้นอันดับ 5 ของเอเชีย

กระทรวงเกษตรฯ ดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ใช้งบ 1 หมื่นล้าน 5 ปี เพิ่มพื้นที่ 6 แสนไร่ ขึ้นแท่นอันดับ 5 ผู้ผลิตรายใหญ่ของเอเชีย ชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ อุดหนุนเงินให้เปล่า 1.35 แสนบาท ชง 4 มาตรการ ช่วยสวนยางเข้าครม.อัดหมื่นล้านดูดซับผลผลิต

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะ 5 ปี เป้าหมายปี 2564 จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 ราย

โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์จะจำหน่ายในประเทศ 40% และจำหน่ายตลาดต่างประเทศ 60% ผลการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์รายใหม่ในปี 2560 รวมทั้งประเทศ เกษตรกร 3,671 ราย พื้นที่เพิ่มขึ้น 33,372 ไร่ โดยแยกเป็นข้าว 30,355 ไร่ พืชผสมผสาน 2,577 ไร่

ปัจจุบัน มีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก รวม 318 ล้านไร่ ใน 183 ประเทศ ในขณะที่ด้านการตลาดมีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก รวม 3.0 ล้านล้านบาท สำหรับไทยมีพื้นที่ผลิต รวม 0.3 ล้านไร่ ถือเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 60 ของโลก

การเดินหน้ายุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ 1,333,860 ไร่ ตั้งเป้า 5 ปี ไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อันดับ 5 ของเอเชีย จากปัจจุบันอันดับ 8 แต่ต้องเข้าใจว่าการทำเกษตรอินทรีย์ ในช่วงแรกผลผลิตของเกษตรกรจะลดลงมาก กว่าจะสามารถมีผลผลิตได้ใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยเคมี ก็ประมาณปีที่ 4-5

“ดังนั้น เกษตรกรที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการทำเกษตรอินทรีย์จะได้รับเงินสนับสนุน เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ แตกต่างไปตามชนิดของสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว จะได้รับเงินอุดหนุน หรือเงินให้เปล่าประมาณ 1.35 แสนบาท ในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้เงื่อนไข ปีแรก 2 พันบาท/ไร่ ปี 2 จำนวน 3 พันบาท/ไร่ และปีที่ 3 จำนวน 4 พันบาท/ไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไม่รวมการให้สินเชื่อเพื่อเปลี่ยนอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ำ” รมว.เกษตรฯ กล่าว

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า สัปดาห์หน้าเตรียมเสนอ 4 มาตรการ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพารา เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเรื่องสำคัญคือ สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกิน 3%

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด