คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช คว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอที

ดร. ณปภัช ช่วยชูหนู อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ คิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง และได้รับรางวัล Silver Award ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” REGIONAL RESEARCH EXPO AND INVENTORS’ DAY 2021 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภายใต้การจัดงานสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ในนามผู้อำนวยการหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ตัวแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมศักยภาพการผลิตไก่ดำ สามารถช่วยยกระดับและเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของตู้ฟักไข่ทั่วๆ ไป ให้เป็นตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะ โดยการทำงานของเครื่องฟักไข่ที่มีอยู่ทั่วไปจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะต้องใช้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำในการดูและแก้ไขเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ แต่สำหรับระบบตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะสำเร็จรูป จะนำเอาหลักการและส่วนประกอบของชุด Smart-Sensor และระบบ IOTs มาใช้ร่วมกันในการเฝ้าดูแลและแจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา

 

ซึ่งความสามารถของชุดนี้จะสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาของอุณหภูมิและความชื้น โดยแจ้งเตือนผ่าน Smart-Phone/PC มีการเก็บค่าข้อมูลแบบตลอดเวลาสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้และมีชุดถ่ายภาพที่จะถ่ายภาพลูกไก่ที่ฟักเป็นตัวออกมาโดยถ่ายภาพอัตโนมัติทุกๆ 6 ชั่วโมง แล้วระบบจะส่งภาพออนไลน์ไปยัง Smart-Phone/PC ของผู้ดูแล โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งชุดนี้สามารถติดตั้งและใช้งานได้กับตู้ฟักไข่ทั่วๆ ไปและสามารถใช้ฟักไข่ได้ทุกชนิด เช่น ไข่ไก่บ้าน ไข่นกกระทา ไข่นกต่างๆ โดยล่าสุดได้มอบนวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะ สำหรับเพาะพันธุ์ลูกพันธุ์ไก่ดำและพ่อแม่พันธุ์ ให้กับศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดย ผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย เป็นแกนนำ เพื่อขยายกิจกรรมของกลุ่มให้เข้มแข็งต่อไป

ซึ่งนวัตกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ที่ มทร.ศรีวิชัย พร้อมทำงานพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร. ณปภัช ช่วยชูหนู โทร. 081-737-1411 อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่