พณ.ดึงห้างยักษ์คัดยอดโอท็อป

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สมาคมโฮมช็อปปิ้ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ต่างๆ กว่า 30 ราย ร่วมเป็นกรรมการคัดสรรสินค้า โอท็อปคุณภาพ 3-5 ดาว จากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายการ เพื่อยกระดับให้เป็น Best OTOP 77 experience

เน้นสินค้าโอท็อปที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่ละจังหวัด ผลักดันเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางธุรกิจ และเซ็นสัญญาซื้อ-ขายร่วมกับผู้ผลิต เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขยายตลาดให้เติบโตต่อเนื่อง เป้าหมายคือร่วมมือในการผลักดันสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าให้แก่ตลาดสินค้า OTOP ไทยได้ถึงระดับ 100,000 ล้านบาทภายในปีนี้

ปัจจุบัน การลงทะเบียนกรมการพัฒนาชุมชน พบว่า ปี 2557-มี.ค. 2560 ผู้ประกอบการโอท็อปลงทะเบียนแล้วกว่า 49,585 ราย แบ่งเป็นกลุ่มตกแต่ง 30.9% รองลงมาของที่ระลึก 30.5% กลุ่มอาหารหลัก-เสื้อผ้า 22% กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 12.46% และกลุ่ม เครื่องดื่มมีอยู่ 4.12%

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด