เลขากองทุนฯ สั่งสาขาจังหวัดปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้

เลขากองทุนฯ สั่งสาขาจังหวัดปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. 50,621 ราย ย้ำเร่งรัดสาขาใช้จ่ายงบกลางปี 65 ให้ถูกต้อง แล้วเสร็จตามกำหนด

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทรารา อุดรธานี นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้กล่าวมอบนโยบายการทำงานด้านการใช้จ่ายงบกลางปี 2565 และการดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ให้แก่หัวหน้าสำนักงานและพนักงานสาขาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 สาขา โดยกำชับให้สาขาจังหวัดออกคำสั่งสำนักงานปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ได้สิทธิ์ปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง จำนวน 50,621 ราย เพื่อให้เกษตรกรและองค์กร ที่สมาชิกสังกัดรับทราบ และมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

นายสไกรกล่าวว่า สำนักงานสาขาจังหวัด ต้องเร่งปิดประกาศรายชื่อเกษตรกรและองค์กรที่สังกัด เพื่อให้รับรู้และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสำนักงานได้เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานไว้แล้ว เช่น การทำแบบรายงานตัวเข้าร่วมโครงการ การทำแบบรายงานตัวเข้าร่วมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ (ผก. 1/4) และแบบการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้เร็ว ๆ นี้

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ยังได้ให้นโยบายกับ หัวหน้าสำนักงานและพนักงานสาขาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณงบกลางปี 2565 ทั้งงบด้านการจัดการหนี้ งบด้านการฟื้นฟู และงบบริหารสำนักงาน โดยต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามกำหนดก่อน 30 กันยายน 2565 และเป็นไปตามเงื่อนไขที่เสนอไว้กับสำนัก งบประมาณ

“สำหรับงบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย ต้องทำรายงานให้สำนักงบประมาณรับทราบก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน จึงจะอนุมัติ ใช้จ่ายได้ ดังนั้นหากไม่จำเป็นจึงไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ”

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการใช้จ่าย งบประมาณงบกลางให้กับสาขาจังหวัด 4 ภาค ได้ดำเนินการแล้ว 2 ภาค วันที่ 23-24 เมษายนนี้เป็นเวทีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวันที่ 28-29 เมษายนที่จะถึงนี้เป็นเวทีสุดท้ายที่ภาคกลาง