กรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย พะเยา หนุนขยายตลาดลิ้นจี่ผ่านออนไลน์

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ ในการผลิตและรวบรวมผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพของสมาชิก ซึ่งผลผลิตจะออกมาเป็นจำนวนมากในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นลิ้นจี่เกรดพรีเมียม มีระดับความหวานที่เหมาะต่อการบริโภค พร้อมทั้งหารือแนวทางการจำหน่ายและช่องทางการตลาดในรูปแบบ Pre-Order หรือการซื้อขายล่วงหน้า กระจายสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทางผ่านความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ทั้งประเทศ ซึ่งอาจจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ในแต่ละภาค รวมทั้งหารือการผลักดันการผลิตและการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ การรักษาคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีถ้อย มีสมาชิกรวม 170 คน เป็นสมาชิกที่ปลูกลิ้นจี่ 45 คน มีพื้นที่ปลูก 370 ไร่ กลุ่มเกษตรกรฯ สามารถรวบรวมได้ประมาณ 100 ตัน ต่อรอบการผลิต โดยมีช่องทางจำหน่ายลิ้นจี่ในตลาดทั่วไป งานอีเว้นต์ของหน่วยงานราชการ รวมทั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ดำเนินการช่วยกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจลิ้นจี่คุณภาพ พันธุ์ฮงฮวย “ไหล่ยก อกตั้ง ก้นป้าน หวาน อร่อย” มีทั้งเกรดพรีเมียม เกรด AA และเกรด A ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ขนส่งโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 091-302-2833, 085-714-9805 Line ID : wiraphat77 และ Facebook : ลิ้นจี่คุณภาพแม่ใจ สำหรับผู้ที่สนใจลิ้นจี่คุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก เกรด AA และเกรด A ขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม ขนส่งโดยรถห้องเย็น

สามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ โทรศัพท์ 090-752-9420, 086-654-2405 Line ID : 0954507888 และ Inbox Facebook : GopGap Nipat