เกษตรกรชํ้า ปลูก ‘สับปะรดห้วยมุ่น’ ราคาตก เหลือก.ก.ละ 3 บาท

นายอำนาจ ปาลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยว่า อุตรดิตถ์มีพื้นที่ปลูกสับปะรดห้วยมุ่นที่พร้อมเก็บเกี่ยวกว่า 29,970 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ใน ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด กว่า 28,000 ไร่ และที่อำเภอบ้านโคกอีกกว่า 1,000 ไร่ รวมผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 144,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเท่าตัว โดยออกเดือนมิถุนายนมากที่สุด 60,000 ตัน ปัญหาของเกษตรกรคือ จำหน่ายเพื่อการบริโภคสดเป็นหลัก มีส่งเข้าโรงงานเล็กน้อย

ขณะนี้มีแนวโน้มราคาลดลง เกษตรกรบางรายระบุว่าราคาหน้าสวน กิโลกรัมละ 3 บาท ลดลงจากช่วงเริ่มฤดูเก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 5 บาท ผวจ.อุตรดิตถ์ จึงได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือด่วน

นายชัยยันต์ ยอดคำ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า มีการทำงานแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการตลาดสับปะรด ห้วยมุ่น อาทิ ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ สั่งซื้อจากเกษตรกรโดยสำนักงานเป็นตัวกลาง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายสัญชัย ปุรณะชัยคีรี นายกสมาคมผู้ค้าและส่งออก ผลไม้ไทย มารับซื้อสับปะรดห้วยมุ่น 20 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเป็นราคานำตลาด เพื่อไปจำหน่ายยังประเทศจีน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ค้าจากสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สนใจสั่งซื้อสับปะรดห้วยมุ่นด้วย ดังนั้น ต้องส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อรวบรวมผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดขนาดใหญ่ต่อไป

ด้านนายถาพร ณ นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ต่างๆ ส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้มีอำนาจต่อรอง บริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์ จำกัด รับซื้อผลผลิตไปกระจาย รวมทั้งเปิดพื้นที่เป็นตลาดการเกษตรให้เกษตรกรนำผลผลิตจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด