“น้ำยืนดินแดนมหัศจรรย์อีสาน” ที่นี่ปลูกพืชพรรณได้ทุกชนิด

ที่นี่ปลูกพืชพรรณได้ทุกชนิด

ที่นี่อำเภอน้ำยืนผมมองว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์อีสาน ไม่คิดว่าที่นี่จะสามารถปลูกพืชพรรณธัญญาหารได้ทุกชนิด คำว่าพืชพรรณธัญญาหารของผมหมายถึงยางพารา มันสำปะหลัง ผลไม้จำพวกทุเรียน เงาะ มังคุด พืชผัก ข้าวโพด เดิมที่นี่เป็นภูเขาไฟมาก่อน 4-5 ตำบลของอำเภอน้ำยืน

มาที่นี่ท่านจะแปลกใจว่ามาภาคตะวันออกหรือภาคใต้ของประเทศไทย ที่นี่อีสานครับ ผมจะเรียกว่า ที่นี่น้ำยืนมหัศจรรย์อีสาน อยากให้ทุกท่านมาสัมผัสมาเห็นมาชมจะเกิดความประทับใจ

นายอำเภอสมชัย บูรณะ

ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต

ภาคการเกษตรมีจุดเด่น ที่นี่เป็นภูเล็กภูน้อย เป็นเนิน หาพื้นที่แบบนี้ได้ยาก ความสวยงามมีทุกพื้นที่ เขียวขจีตลอดปีไม่มีแห้งแล้งเหมือนหลายๆ อำเภอ ซึ่งเป็นจุดแข็งของอำเภอน้ำยืนเรา ผมพูดแล้วขออนุญาตพูดคำขวัญเลยดีกว่า ที่นี่เราเรียกว่าดินแดนสามเหลี่ยมมรกต ในไทยมีสามเหลี่ยมทองคำติดพม่า ลาว ของเราสามเหลี่ยมมรกต มีไทย ลาว กัมพูชา ที่อำเภอน้ำยืน บริเวณตำบลโดมประดิษฐ์ นี่คือจุดแข็ง ตรงนั้นมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น 3 ประเทศในเวลาเดียวกัน เรากำลังจะส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณช่องบกเนิน 500 ซึ่งมีการสู้รบมาก่อน เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ขึ้นไปบนภูเขา แล้วมองเห็น 3 ประเทศ

พระอาทิตย์ขึ้นที่สามเหลี่ยมมรกต อำเภอน้ำยืน (ขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรีรณยศ โมฆรัตน์ เจ้าของภาพ)

จะมีวัดภูน้อย อยู่บนภูเขาสูง มีปล่องภูเขาไฟ มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่คร่อมภูเขาไฟไว้ เพื่อไม่ให้เกิดเภทภัยขึ้น มีบันไดขึ้นไปชม 199 ขั้น วัดคีรีบรรพตหรือวัดภูน้อย เป็นวัดป่า

นารายณ์บรรทมสินธุ์ ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน อยู่ริมน้ำ หน้าฝนน้ำท่วม

 

สาธารณูปโภคกำลังพัฒนา

ปีนี้เราส่งเสริมการท่องเที่ยว

น้ำยืนมี

หนึ่ง…ธรรมชาติที่สวยงาม ป่าภูเขายังสมบูรณ์ เขาเขียวขจี ป่าไม่ถูกบุกรุก

สอง…มีอ่างน้ำขนาดใหญ่ หล่อเลี้ยงคนน้ำยืนและอำเภอใกล้เคียง เป็นต้นน้ำ มีภูเขาเป็นฉากหลัง

สาม…ผู้คนขยันขันแข็งทำมาหากิน

ทั้งสามเป็นจุดแข็ง เราจะทำอำเภอนี้เป็นอำเภอท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และศาสนา ทั้ง 3 มิติ ทั้งหมดขับเคลื่อนงานแล้ว

สาธารณูปโภค ถนนหลักดีแล้ว ถนนรองยังไม่ดีนัก กำลังพัฒนา เพราะมีถนนมาก ทุกคนไปไร่ไปนา คนอยู่ห่างกัน

โรงแรมมี 12 แห่ง ขนาดเล็ก…มีมากสุด 40 ห้อง รองรับได้ 100 คน ต่อคณะ

โรงแรมบางแห่งอยู่บนที่สูง ทิวทัศน์สวยงาม

 

สมรภูมิช่องบกเนิน 500           
นายอำเภอเยี่ยมเยือนเกษตรกร