แฟชั่น สถาปัตย์ มทร. มอบผีเสื้อประดิษฐ์ผ้าฝ้ายประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. นวัทตกร อุมาศิลป์ คณาจารย์เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประดิษฐ์ และส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ตามอัตลักษณ์ของจังหวัด แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565