ม.มหิดล เสริมแรงขับเคลื่อนสู่สังคมสร้างสรรค์ ด้วยพลังเครือข่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว

สาเหตุการตายอันดับ 1 ของเด็กวัยรุ่นไทย เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีขี่รถจักรยานยนต์ แต่ก็ยังคงพบ “นักบิดรุ่นวัยกระเตาะ” ใช้รถใช้ถนนกันอย่างน่าเป็นห่วง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากมหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงาน “โครงการขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง”

ซึ่งหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้โปรเจคดังกล่าว คือ “โครงการ 15 ปีไม่ขี่” ซึ่งได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม สู่การแก้ปัญหาการตายในเด็กจากการขี่รถจักรยานยนต์ก่อนวัยอันควร โดยพบว่าอัตราการตายเพิ่มขึ้นตามความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ยังคงไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการโฆษณาเพื่อกระตุ้นการขาย ซึ่งมุ่งเป้าหมายไปที่เยาวชน โดยไม่ได้มีการประกาศเตือนถึงอายุที่เหมาะสมของผู้ใช้แต่อย่างใด

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนมีบทบาทอย่างมากในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้แก่เด็ก ส่วนการปฏิบัติจริงเกิดจากการรณรงค์ และขับเคลื่อนผ่าน “เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยรวบรวมผู้มีส่วนร่วม ได้แก่ คณะทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

“เป้าหมายของการรวบรวมฐานสมาชิก “เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” อยู่ที่ 2 แสนคน ภายใน 2 ปี จากการลงพื้นที่ศึกษาวิจัย และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชน ซึ่ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งหวังให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่สังคมที่สร้างสรรค์”

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th