รองนายกฯ ชมนวัตกรรมอาหารและการบริหารจัดการน้ำ CPF งานน้ำบาดาลฯ ปี 2565

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสร้างภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาล ภายใต้แนวคิด “น้ำบาดาลเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย” พร้อมงานเสวนาและเยี่ยมชมบู๊ธ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายศักดิ์ดา   วิเชียร์ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหาร โดยมี นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ

นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้ผลิตอาหารระดับโลกที่ส่งมอบอาหารให้ผู้คนกว่า 4 พันล้านคน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก รู้สึกเป็นเกียรติที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาร่วมโชว์ศักยภาพกับผู้ประกอบการชั้นนำในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้หลักการ 3Rs คือ “Reduce” ลดปริมาณการใช้น้ำ “Recycle” นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว และ “Reuse” นำน้ำมาใช้ซ้ำ มาบริหารจัดการน้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ตามกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

“ซีพีเอฟ ยึดหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ตามนโยบายเครือซีพี คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท เรามุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรไทยโดยรอบสถานประกอบการ อาทิ ‘โครงการปันน้ำปุ๋ยสู่ชุมชน’ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และ ‘โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน’ (Groundwater Bank) หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เป็นแหล่งขุมทรัพย์ในดินที่มีประสิทธิภาพ และจะนำโมเดลดังกล่าวขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป” นาย      วรวิทย์ กล่าว

ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับรางวัลและความนิยมมาจัดแสดง ภายใต้แนวคิด “Put Our Heart Into Food” ได้แก่ ไก่เบญจา เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ ไข่ต้มซีพี ไข่ไก่สด Cage free แบรนด์ CP Selection และ Meat Zero เนื้อจากพืช (Plant-Based) โปรตีนจากพืชที่อร่อยเหมือนเนื้อสัตว์จริง จากนวัตกรรม PLANT-TEC ซึ่งคว้ารางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาหาร THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022” ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 และรางวัลรสชาติอาหารระดับโลก จากประเทศเบลเยี่ยม “Superior Taste Award 2022”