เกษตรกรร้องผู้ว่าฯแก้ด่วน! สับปะรดพิษณุโลก ราคาดิ่ง โลละ2บาท

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เผยเกษตรกรปลูกสับปะรด 4.5 หมื่นไร่ เดือดร้อนหนัก ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาสับปะรด ราคาตกหนักเหลือกิโลกรัมละ 2 บาท

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลกกว่า 10 ราย ตบเท้าเข้ายื่นหนังสื่อถึงนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยได้ยื่นผ่านศูนย์ดำรงธรรม มีนายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด รับเรื่องแทน

นายอนันต์ วุฒิกานต์นนท์ ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกสับปะรดมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวนกว่า 3,000 ราย พื้นที่ปลูกสับปะรด รวมทั้งจังหวัดมากกว่า 45,000 ไร่ โดยเฉพาะอำเภอนครไทย มีพื้นที่มากถึง 42,000 ไร่ ได้ประสบปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ ซึ่งในปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่ 2.20-2.30 บาท/กิโลกรัม และแผงนายหน้าที่ส่งโรงงานอุตสาหกรรมเปิดรับซื้อผลผลิตเพียงอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผลผลิตสับปะรดที่มีมากเกินความต้องการของโรงงาน และประสบกับสถานการณ์ด้านการตลาดส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน จึงอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามายื่นช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า ปี 2559 ผลผลิตสับปะรดรวมทั้งประเทศ จำนวน 1.79 ล้านตัน ลดลงจากปี 2558 ที่มีจำนวนผลิตรวม 1.82 ล้านตัน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 2.5 แสนตัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.08 แสนตัน ภาคกลาง 1.4 ล้านตัน และภาคใต้ 2 หมื่นตัน โดยผลผลิตปี 2559 อันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7.4 แสนตัน อันดับ 2 จังหวัดระยอง 2.1 แสนตัน อันดับ 3 จังหวัดชลบุรี 1.14 แสนตัน อันดับ 4 จังหวัดราชบุรี 1.04 แสนตัน และอันดับ 5 จังหวัดพิษณุโลก 9.5 หมื่นตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์