มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ รวมใจสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วย อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา เครื่องอุปโภคบริโภค และปัจจัย ณ วัดขนาน และวัดคลังสินธาราม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้ยึดถือปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติและสืบทอดมาเป็นเวลานาน แสดงถึงความร่วมใจของคนในชุมชนที่พร้อมจะสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามต่อไป