ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรม “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี พ.ศ. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู ทักษะด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนว ความรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี และการวัดและประเมินเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPCK แนวคิด STEM กระบวนการ PLC ทักษะการนิเทศ และการสอนงาน ณ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354