เกษตรนำผลไม้ 14 จังหวัดภาคใต้ไปให้ชาวเหนือได้ลิ้มลอง คาดโกยรายได้หลักล้าน

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดใหญ่งานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ระดมขนทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และผลไม้แปรรูปคุณภาพจากทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ขึ้นจำหน่ายยังภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคมนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ คาดจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวเชียงใหม่เป็นอย่างดี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้อัตลักษณ์ของภาคใต้ ที่มีรสชาติดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ จำปาดะ และผลไม้แปรรูปอื่นๆ อีกมากมาย ภายในงานจะมีการจำหน่ายทั้งในรูปของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

สำหรับสินค้าเด่นที่จะนำไปจำหน่าย เช่น ทุเรียน เป็นทุเรียนคุณภาพดี คัดพิเศษ จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนสะเด็ดน้ำ จังหวัดยะลา ทุเรียนทรายขาว จังหวัดปัตตานี ทุเรียนบางนรา จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช มังคุดในวง จังหวัดระนอง มังคุดในสายหมอก อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มะม่วงเบา จังหวัดสงขลา และอื่นๆ อีกมากมาย รวม 30 บู๊ธ และพบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น แข่งขันกินผลไม้ จำหน่ายผลไม้ในราคาพิเศษ (นาทีทอง)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่นมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าผลไม้หลายชนิด เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ มีความโดดเด่นด้านรสชาติและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่ จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดให้เป็นพืชที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อทำให้การผลิตไม้ผลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าไม้ผลได้อย่างครบวงจร

และภายหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เริ่มคลี่คลายลง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงเร่งส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด เพื่อกระจายผลไม้คุณภาพของภาคใต้ไปยังภูมิภาคต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานและเลือกซื้อผลไม้ และสินค้าอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ตามวันเวลาดังกล่าว รวมทั้งยังสามารถสั่งซื้อสินค้าอื่นๆ ของเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเขตร้อนที่สำคัญของโลก โดยภาคใต้เป็นแหล่งผลิตใหญ่รองลงมาจากภาคตะวันออก สถานการณ์การผลิตผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ในปี 2565 พบว่ามีพื้นที่ปลูกรวม 1,108,655 ไร่ แยกเป็น ทุเรียน 672,330 ไร่ มังคุด 241,250 ไร่ เงาะ 70,705 ไร่ และลองกอง 124,370 ไร่ มีเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว 931,688 ไร่ จำแนกเป็น ทุเรียน 509,151 ไร่ มังคุด 230,274 ไร่ เงาะ 69,185 ไร่ และลองกอง 123,078 ไร่ โดยช่วงจัดงานระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ที่ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการนำทุเรียนมาจำหน่ายกว่า 10 ตัน รวมถึงผลไม้อื่นๆ ทั้งสดและแปรรูปไปจำหน่ายด้วย