ปศุสัตว์เชียงราย ดันเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน CP-Pork Shop เป็นต้นแบบโครงการปศุสัตว์ OK

นายนพพร มหากันธา (ที่ 6 จากขวา) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มอบใบรับรอง “โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย  ใส่ใจผู้บริโภค : ปศุสัตว์ OK” แก่ นางอรทัย บุญเลศอนันต์ (ที่ 7 จากขวา) เถ้าเล็กตู้หมูชุมชนร้าน CP-Pork Shop พร้อมเถ้าแก่เล็กฯ อีก 16 ร้านนำร่อง ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพและผลักดันให้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อหมู ให้สอดคล้องกับหลักการของปศุสัตว์ OK ร่วมด้วย นายวิรัตน์ ตันหยง (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ณ ร้านบ้านหมูสด เขตเทศบาลจังหวัดเชียงราย

นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยการเร่งพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล กรมปศุสัตว์สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการพัฒนากระบวนการรับรองสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศให้ครบห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึงสถานที่จำหน่าย โดยมีเป้าหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ผ่านโครงการปศุสัตว์ OK ที่กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการให้เกิด “เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน พบว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เนื่องจากร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์จะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต จากการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานกรมปศุสัตว์ที่ต้องปลอดภัยปลอดโรค ผ่านการเชือดชำแหละในโรงฆ่ามาตรฐานและถูกกฎหมาย และจุดจำหน่ายต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ ที่สำคัญเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายต้องปลอดสารตกค้าง ทั้งยาปฏิชีวนะ และสารเร่งเนื้อแดง

“ที่ผ่านมาปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้ให้การรับรองร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK แล้ว 26 แห่ง และในปีนี้ให้การรับรองเพิ่มขึ้นถึง 19 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย นับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคชาวเชียงราย ให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน ร้าน CP-Pork Shop ที่ร่วมกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อหมูให้สอดคล้องกับหลักการของปศุสัตว์ OK ที่สามารถเป็นต้นแบบของโครงการได้เป็นอย่างดี” นายนพพร กล่าว

ด้าน นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวเพิ่มเติมว่า ซีพีเอฟมีนโยบายการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อผู้บริโภคตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคในชุมชนต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งจำหน่ายในตัวเมือง ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีธุรกิจร้านจำหน่ายของชำในชุมชนอยู่แล้วหรือผู้สนใจ ได้จำหน่ายเนื้อหมูสดและสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ผ่านร้านตู้หมูชุมชน CP-Pork Shop

“เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชนถือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหมูสด สะอาด ปลอดภัย จากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของโครงการปศุสัตว์ OK  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง สำหรับการรับรองมาตรฐานโครงการปศุสัตว์ OK ในครั้งนี้ ขอขอบคุณปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่านที่ให้คำแนะนำแก่บริษัทและเถ้าแก่เล็กทั้ง 17 ราย ทำให้เราได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อผู้บริโภคชาวเชียงรายทุกคน” นายวิรัตน์ กล่าว