วว.จัดฝึกอบรมการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก” ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. บางเขน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในยุค New normal เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น) เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ชนิดของพลาสติกบรรจุภัณฑ์  ข้อดีและข้อจำกัดของบรรจุภัณฑ์พลาสติก แนวโน้มการใช้งานบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก 2022 เป็นต้น การทดสอบความต้านแรงฉีกขาด  การทดสอบอัตราการหดตัว การทดสอบความหนา การทดสอบความต้านแรงทิ่มทะลุ การทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน   การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ การทดสอบความหนาแน่นของฟิล์มพลาสติก การทดสอบปริมาณออกซิเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์ การทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของฟิล์มพลาสติก การทดสอบความต้านแรงกระแทก  การทดสอบความต้านแรงดึงขาดและการยืดตัว การทดสอบอุณหภูมิของการเชื่อม การทดสอบความแข็งแรงของรอยเชื่อม การทดสอบการพิสูจน์ชนิดพลาสติก การทดสอบความต้านแรงกด การทดสอบความต้านการตกกระแทก การทดสอบความต้านการเรียงซ้อน  การทดสอบการติดแน่นของฟิล์มพลาสติกแต่ละชั้น และการทดสอบการรั่วซึม

ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร.   02-579-1121-30 ต่อ 3208, 3209 หรือ 086-6546-6114 โทรสาร 02-579-7573 อี-เมล tpc-tistr.or.th


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354