ม.มหิดล ค้นพบเยาวชนนักวิทย์รุ่นใหม่หัวใจผู้ประกอบการ

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงผลการคัดเลือกเยาวชนโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน JSTP-SCB (Junior Science Talent Project) จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายวุฒิภัทร อินนท์ทองคำ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในเยาวชนจากโครงการ JSTP-SCB ที่เลือกศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของคณะฯ ที่มุ่งบ่มเพาะสู่การเป็นบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่พร้อมด้วยทักษะแห่งการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ก้าวทันโลกแห่งศตวรรษที่ 21

หนึ่งในโครงงานของ นายวุฒิภัทร อินนท์ทองคำ ที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการตัดสินโครงการ JSTP-SCB จนได้รับคัดเลือก ได้แก่ “โครงงานวัสดุจากน้ำยางพาราป้องกันกล้ามเนื้อหดเกร็งและรองรับแรงกระแทกเนื่องจากการหกล้ม”  โดยเป็นโครงงานที่ นายวุฒิภัทร อินนท์ทองคำ ได้รับโอกาสให้ร่วมวิจัยกับ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่ยังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จนมีแนวโน้มที่จะต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแนวใหม่ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา กล่าวทิ้งท้ายว่า ความงามของการเรียนวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด จากการมองทุกอย่างให้เป็นโอกาส สิ่งที่รู้แล้วไม่ใช่งานวิจัย แต่ “งานวิจัย คือ การค้นพบ” และจะให้ผลที่งดงามสำหรับผู้ที่พยายามมากพอ เช่นเดียวกับการเป็น”เยาวชนนักวิทย์รุ่นใหม่หัวใจผู้ประกอบการ” ที่พร้อมฝ่าฟันไปสู่จุดมุ่งหมาย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354