ม.มหิดล พร้อมผลักดัน “ห้องแล็บอนุภาคนาโน” ปฏิวัติสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีชีววัสดุและอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำรายวิชานาโนเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมชีววัสดุ มาบรรจุอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก “ห้องแล็บอนุภาคนาโน MUSC”

จากความสำเร็จจากโครงการวิจัย เรื่อง “การตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กระจายตัวในกระแสเลือดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม ระยะแพร่กระจายด้วยอนุภาคนาโนของทองและอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็ก” ที่สามารถคว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยได้ทำให้ต่อมามีการขยายศักยภาพของ “ห้องแล็บอนุภาคนาโน MUSC” สู่การวิจัยที่หลากหลาย

รองศาสตราจารย์ ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ มองว่า เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการทำงานวิจัย ซึ่งการเข้ารับการรับรองมาตรฐานมอก. 2677-2558 จาก วช. ส่วนหนึ่งเกิดจากความตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพร่างกายของผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสกับสารเคมีที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ จากที่ได้มีการ scale up หรือขยายกำลังการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเคล็ดลับของการประยุกต์นำเอาอนุภาคนาโนเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย รองศาสตราจารย์ ดร. ดาครอง พิศสุวรรณ ได้เปิดเผยว่า อยู่ที่การปรับแต่งโครงสร้างทางเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนพื้นผิวของอนุภาคนาโนเทคโนโลยี ให้มีความจำเพาะต่อการเกาะติดกับวัตถุเป้าหมายได้ตามโจทย์วิจัยที่แตกต่าง

ก้าวต่อไป ทีมวิจัยอนุภาคนาโน MUSC มุ่งขยายองค์ความรู้ด้านอนุภาคนาโนเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค จากการใช้องค์ความรู้ด้านอนุภาคนาโนเทคโนโลยีเพื่อจำกัดการใช้สารเคมี “โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต” (STPP – Sodium Tripolyphosphate) ที่เพิ่มความกรุบกรอบและรักษาสภาพให้กับกุ้งแช่เยือกแข็งซึ่งนอกจากผู้บริโภคปลอดภัย ยังจะสามารถช่วยลดต้นทุนจากการนำเข้าสารเคมีดังกล่าวเพื่อช่วยในการควบคุมคุณภาพสินค้ากุ้งแช่เยือกแข็งได้ต่อไปอีกด้วย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354