กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่อง AED พร้อมฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สะท้อนความใส่ใจเรื่องของชีวิตสวัสดิการภายในสถาบัน

 

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย, นางดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะทำงาน ในอากาสส่งมอบ “เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED” ณ อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการส่งมอบ “เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED” จัดขึ้นภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิมา ทองแกมแก้ว และ คุณนภัค ธวัชธรณัฐ Product Specialist บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ในการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR + AED และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะสิ่งอุดกลั้นทางเดินหายใจส่วนบนโดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชุพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับนักศึกษา และบุคลากรทุกคน ที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” จะเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่ทำให้ได้รับความรู้ด้านการปฐมพยาบาลในผู้ป่วยวิกฤตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือชีวิตและลดการบาดเจ็บของผู้ป่วยได้ สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้กับตนเอง และคนรอบข้าง

“โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ป่วยยามวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น เฉียบพลัน ที่อาจเกิดจากโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือด หรือเกิดจากการ ประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสมองอย่างรุนแรง อาจส่งผลต่อชีวิตหรือความพิการได้ มหาวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยชีวิต และการปฐมพยาบาลให้กับผู้ป่วย ยามฉุกเฉิน ลดโอกาสการเสียชีวิตหรือความพิการการจากเจ็บป่วยฉุกเฉิน พัฒนาศักยภาพ บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะปฏิบัติ ในการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง เพื่อให้การ ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉินทั้งภายใน และนอกมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง มีความปลอดภัย จากการให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบและอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับบุคลากรและนักศึกษามาใช้ยามฉุกเฉินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช” รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย กล่าว


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354