สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

วันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 717 บาท เป็นหาบละ 711 บาท เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาอ่อนตัวลง

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 655.75 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้น จากการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ โดย ProFarmer หน่วยงานวิเคราะห์สภาวะสินค้าเกษตรภาคเอกชนของสหรัฐฯ พบว่าผลผลิตต่อไร่ในรัฐเนแบรสกา (Nebraska) ซึ่งเป็นรัฐที่ปลูกข้าวโพดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐฯ จะมีผลผลิต (yield potentials) ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 194 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 158.5 บุชเชลต่อเอเคอร์ ซึ่งต่ำสุดในรอบหลายปี นอกจากนี้ ภาพรวมของคุณภาพข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงยอดเยี่ยม (Good to Excellent) ถูกประเมินลดลง 2% จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือเพียง 57% เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของพื้นที่เพาะปลูกที่ปัจจุบันระดับความชื้นในดินค่อนข้างแห้ง ขณะที่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐฯ จะเริ่มต้นในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า ด้านความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดอาร์เจนตินาปัจจุบันอยู่ที่ 97% ของพื้นที่เพาะปลูก ส่วนข้าวโพดบราซิลรุ่นสองเก็บเกี่ยวไปแล้ว 90% และเกษตรกรบราซิลกำลังจะเริ่มต้นปลูกข้าวโพดรุ่นหนึ่งในฤดูกาล 2565/66

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท ตลาดยังคงมีความกังวลต่อสภาวะอากาศในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งอเมริกา โดยคาดว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีการเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม รวมทั้งคาดการณ์ผลผลิตปรับตัวลดลง เนื่องจากความแห้งแล้งในการเพาะปลูก ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังทรงตัว ส่วนความต้องการซื้อจากจีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,560.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 467.7 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ทำให้ราคาแข็งตัวมาจากด้านอุปสงค์จากประเทศจีน มีรายงานยอดสั่งซื้อถั่วเหลืองจากประเทศจีนจำนวน 110,000 ตันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าประเทศจีนจะทยอยนำเข้าถั่วเหลืองสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้นอีกในช่วงหลัง เนื่องจากประเทศบราซิลเริ่มชะลอการส่งออกถั่วเหลืองตามฤดูกาลการส่งออก ประกอบกับสภาพอากาศในสหรัฐฯ ที่ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้กระทรวงเกษตรประเมินคุณภาพถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงยอดเยี่ยม (Good to Excellent) ลดลงจาก 58% เป็น 57% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยปรับลดลงเป็นสามสัปดาห์ติดต่อกัน นอกจากนี้ คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจะยังน้อยอยู่ ทำให้ตลาดมีความกังวลว่าจะกระทบผลผลิตต่อไร่ (yield potentials) ในฤดูกาล 2565/66

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ประเทศเปรูยังไม่มีกำหนดการออกสำรวจน่านน้ำทะเลเพื่อกำหนดโควต้าจับปลาสำหรับฤดูกาลในปลายปีนี้ คาดว่าจะเริ่มออกไปสำรวจน่านน้ำได้ช่วงกลางถึงปลายเดือนกันยายนนี้ ด้านราคาซื้อที่จีนยังคงทรงตัว ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงสูง

ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวสัปดาห์นี้ ตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 445 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 392 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 383 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,430 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,230 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอผู้เลี้ยงสุกรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนไว้ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านการบริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนุน

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำ ไข่ไก่ คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ฟองละ 3.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว