คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย พัฒนาอาชีพชุมชนประมงท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปปลาดุก

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร. ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ดร. สุธาสินี ทองนอก และ ผศ.ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปปลาดุก ผ่านการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชนประมงท้องถิ่น กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำส่งเสริมการแปรรูป ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การอบรมและพัฒนาอาชีพชุมชนประมงท้องถิ่นดังกล่าว ทีมวิทยากรได้ทำการถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปปลาดุก ซึ่งเป็นผลผลิตด้านประมงในชุมชนและพื้นที่ตำบลท่าประจะ โดยมีการสาธิตการแปรรูปปลาดุก เป็นผลิตภัณฑ์ปลาดุกใสอวนสมุนไพร และผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาดุก ให้กับเกษตรกรผู้สนใจได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ ส่งเสริมการประมงในชุมชน รวมไปถึงต่อยอดและแปรรูปวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354