ชาวสวนยางสงขลาเตรียมเคลื่อนไหว พ้อเดือดร้อนหนัก อยากมาเล่าให้นายกฯ-รมว.เกษตรฯฟัง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่องมาตลอด 1 เดือน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางอย่างหนัก โดยราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 70 บาทเศษ เหลือ 45-50 บาท ในขณะที่เครือข่ายสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางรวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ต่างเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาเร่งแก้ไขปัญหา แต่กลับไม่ได้ช่วยให้ราคากระเตื้องขึ้นมาแต่อย่างใด

ล่าสุดสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลาได้รับการร้องเรียนจากชาวสวนยางทั้งจังหวัดถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและเตรียมนำเกษตรกรชาวสวนยาง เข้ามาแจ้งความเดือดร้อนให้นายกรัฐมนตรีทราบ ผ่านจังหวัดสงขลา

นายปรีชา สุขเกษม รองประธานสมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนยาง ระบุว่า ชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างหนักต่อเนื่องมานานนับเดือน จนถึงขณะนี้การแก้ปัญหากลับไม่มีความชัดเจน ชาวสวนยางจึงอยากมาเล่าถึงความเดือดร้อนให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ทราบ เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหา โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องแนวทางการเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้า

 

ที่มา : มติชนออนไลน์