มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมใจอนุรักษ์กีฬาภูมิปัญญาไทย แข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์สามัคคี ประจำปี 2565

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยา นครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ 70 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความอบอุ่นและประทับใจ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ภายใต้การจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์มีการแบ่งกลุ่มสีนักศึกษา โดยแต่ละกลุ่มมีนักศึกษาทุกหลักสูตร ซึ่งแต่ละสีจะมีแนวคิดแตกต่าง สีม่วงอินทนิล  สีแดงรวี สีเหลืองบุษราคัม และสีฟ้านภานารี ภายในกิจกรรมกิจกรรม มีการประกวดขบวนพาเหรด และการเล่นกีฬาพื้นบ้าน จัดให้มีการแข่งกีฬา 6 ชนิด ประกอบด้วย วิ่งกระสอบ, ขี่ม้าส่งเมือง, ลากกระสอบ, ห้าคนหกขา, ชักกะเย่อ, และ กินวิบาก

กิจกรรรมดังกล่าวช่วยสร้างความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความเป็นหนึ่งเดียวกันรู้จักการให้อภัย มีน้ำใจต่อกันอีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354