มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) แห่จาด บุญสารทเดือนสิบ

ผศ. สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีแห่จาด โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาองค์ความรู้พิธีกรรมแห่จาดประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่ออนุรักษ์สืบทอดงานช่างฝีมือพื้นบ้านการทำจาดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิธีแห่จาด ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และนำองค์ความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้

ประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ถือเป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญในภาคใต้ของไทย ไม่ว่าลูกหลาน หรือญาติพี่น้อง คนในครอบครัว จะไปทำงานอยู่แห่งหนตำบลใดของประเทศไทย ต้องลางานหรือหยุดงานเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อมากราบไหว้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ นับว่าเป็นช่วงที่ครอบครัวอบอุ่นที่สุด

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เห็นความสำคัญของประเพณีแห่จาด ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่และใกล้จะสูญหายไป จึงจัดโครงการอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีแห่จาด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษณ์ประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่ปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354