กรมส่งเสริมสหกรณ์ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 65 เตรียมยก 11 ผลงานขยายผลสู่สหกรณ์ต้นแบบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐปี 65 มาครองรวม 11 ผลงาน จาก 2 สาขา เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ถึง 6 ผลงาน ชี้แสดงให้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกรม

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสถานที่รับมอบรางวัลและรับชมงานเพื่อส่งแรงใจเชียร์ พร้อมการถ่ายทอดสดออนไลน์การจัดพิธีมอบรางวัลไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาคและสหกรณ์ภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะทีมงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับชม

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังพิธีการมอบรางวัลว่า ปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน จาก 2 สาขา ประกอบด้วย สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี 1 รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 10 รางวัล เป็นประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น 2 รางวัล และระดับดี 7 รางวัล ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 1 รางวัล

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนงานและยกระดับการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อเสนอผลงานของรับรางวัลเลิศรัฐ กล่าวเสริมว่า ปีที่แล้วกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มา 5 รางวัล ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11 รางวัล เป็นรางวัลที่ได้มาค่อนข้างยากลำบาก เพราะมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมิน หลังจากอธิบดีได้มอบหมายให้ดูเรื่องนี้ปีที่แล้ว จึงได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สำหรับรางวัลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับในปี 2565 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 1 รางวัล จากผลงาน รัฐร่วมมือ ราษฎร์ร่วมใจ แก้หนี้ด้วยวิถีพอเพียง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 10 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม 1 รางวัล ผลงานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นพลิกโฉมกาแฟพรีเมี่ยมดอยสะเก็ด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลร่วมใจแก้จน 9 รางวัล เป็นรางวัลระดับดีเด่น 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเลี้ยงควายแก้จน บนวิถีพอเพียงบ้านเกาะแกด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี และผลงานเห็ดหูหนู   กู้วิกฤติแก้จนชุมชนบ้านเชิงสะพานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และรางวัลระดับดี 7 ผลงาน ได้แก่ ผลงานการตลาดนำการผลิต พริก พลิกชีวิตความจน คนท่าวังผา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผลงานสืบสานต่อยอด  อาชีพหม่อนไหม ดงบังร่วมใจ ชุมชนพอเพียง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ผลงาน “ปลาส้มสายเดี่ยว” สร้างงาน สร้างอาชีพ ชุมชน คนหลังเขื่อนอุบลรัตน์ สหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผลงาน “เห็ดกุดดินจี่” เปลี่ยนชีวิต พิชิตความจน ชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผลงานเปลี่ยนผืนนา สู่แปลงปาล์ม สร้างรายได้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานแก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ และผลงาน “แปลงใหญ่” รวมพลัง สร้างรายได้สหกรณ์นิคมพนม จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354