มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) สืบสานประเพณีวันไหว้พระจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวันไหว้พระจันทร์ โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาศึกษาทั่วไป จัดขึ้นเพื่อเป็นการฝึกประสบการให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาจีน ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนในการจัดเตรียมกิจกรรมไหว้พระจันทร์ ฝึกทักษะการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ ยอมรับในความแตกต่างจากการทำงานร่วมกัน อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษาก่อนเดินทางไปเรียนที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354