ประชารัฐสุราษฎร์ วาดเป้าหรู ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าว โกยรายได้ 2 หมื่นล.

ประชารัฐสุราษฎร์ไปได้สวย ปิ๊งไอเดียสตอรี่มะพร้าว GI แปรรูปสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม ดึงนักท่องเที่ยวยุโรปที่มีกำลังซื้อสูง ตั้งเป้าโกยรายได้ปีละไม่ต่ำว่า 2 หมื่นล้านบาท

นายธัญญะ พูลสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุราษฎร์ธานี จำกัด และกรรมการหอการค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มีศักยภาพสูง แต่เกษตรกรต้องประสบปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ และราคาที่ไม่แน่นอน กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำจึงได้หาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นมะพร้าวพันธุ์ดั้งเดิม มาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน ขณะเดียวกันได้ร่วมกับคลัสเตอร์มะพร้าวแห่งประเทศไทย หอการค้า กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และภายใน 2 ปี ตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

เอกชนจะรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าตลาด รูปแบบการประกันราคาจาก 18 บาทต่อลูก เป็น 28-30 บาทต่อลูก นำร่องโครงการเกาะพะงันโมเดล เพื่อนำมาแปรรูป โดยเน้นคุณสมบัติจากสารตั้งต้นของมะพร้าวสกัดเย็นมาผลิตเป็นเครื่องสำอางจำหน่ายเคาน์เตอร์แบรนด์ ภายใต้ชื่อ “coconut kho phangan” ในราคาพรีเมี่ยม เจาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเป็นเซต ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000-2,000 บาท แต่ละผลิตภัณฑ์จะแยกตามรายสีให้สอดคล้องกับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดยตั้งเงื่อนไขเกษตรกรต้องเข้าร่วมแปลงใหญ่ประชารัฐ ตอนนี้มีเกษตรกรเข้าร่วม แบ่งเป็นแปลงใหญ่ทั้งหมด 61 แปลง เกษตรกรเข้าร่วม 21 แปลง อนาคตตั้งเป้าให้เป็นแปลงใหญ่ออร์แกนิกทั้งเกาะ รวมปริมาณผลผลิต 54 ล้านลูกต่อปี เฉพาะรายได้ต้นน้ำที่เป็นสารตั้งต้น มูลค่า 1,500 ล้าน ต่อปี ขณะเดียวกันเมื่อนำมาแปรรูปสามารถสร้างมูลค่ารวมได้มากกว่าเท่าตัว โดยภายใน 2 ปี ตั้งเป้ารายได้ 2 หมื่นล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์ในการสร้างตลาด จะเน้นแปรรูปจากสารตั้งต้นมะพร้าวนำมาสร้างนวัตกรรมคอสเมติกทุกรูปแบบ โดยนำเข้าสารสกัดหลักจากฝรั่งเศสมาผสมผสานแบรนด์มะพร้าวเกาะพะงัน GI ถ่ายทอดเรื่องราวมะพร้าวสายพันธุ์ใหญ่ดั้งเดิมที่ดีที่สุดในประเทศไทย และอยู่ในฟาร์มออร์แกนิก ยกระดับนวัตกรรมกลางน้ำสู่ปลายน้ำ โดยการเล่าเรื่องตามโซนสีและเพิ่มเส้นทางแบ่งออกเป็น 4 โซน อาทิ ต้นกำเนิดมะพร้าวออร์แกนิกสู่ฟูลมูนปาร์ตี้ เส้นทางประวัติศาสตร์ รัชกาลที่ 5 แหล่งสมุนไพรไทย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป หรือกลุ่มประเทศที่ชื่นชอบมะพร้าวเป็นหลัก
จุดเริ่มต้นไอเดียนี้มาจากมะพร้าวที่ตกต่ำมากเหลือลูกละ 3 บาท ทั้งเกษตรกรและเอกชนเองต้องปรับตัวสู้ต้นทุน จึงริเริ่มโครงการประชารัฐเกาะพะงันโมเดลนี้มาไม่นานเพียง 2 เดือน ถือว่าได้รับผลตอบรับสูงมาก เราคาดหวังรายได้ไว้สูงมาก เนื่องจากเน้นนวัตกรรมออร์แกนิกและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ เห็นแนวโน้มจากการเดินทางมาฟูลมูนปาร์ตี้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคน เลยคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกษตรกร โดยเฉพาะลูกหลานชาวไร่คนรุ่นใหม่ ดึงรายได้จากตรงนี้มา แทนที่จะไปให้เช่าจักรยานหรืออื่นๆ แล้วหลงลืมอาชีพที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ซึ่งมะพร้าวเกาะพะงันเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นออร์แกนิก รวมถึงประชารัฐเราการันตีราคาได้ เกษตรกรที่เป็น GI เมื่อขยายแปลงใหญ่ได้แล้วจะสามารถทำตลาดได้ เมื่อซัพพลายเกิด เราสร้างดีมานด์ไว้ก่อน ถ้าเราไม่ใช้กลยุทธ์ตรงนี้ ไม่มีทางเลยที่ชาวบ้านจะหันมาทำอินทรีย์

 

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ