ซีพี-เมจิ ผนึกกำลังพันธมิตร ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

อำเภอหนองแค หน่วยงานสาธารณสุข และเครือข่ายการศึกษา จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท ซีพี- เมจิ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ต ตรา เมจิ จัดกิจกรรมในโครงการ “CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง” ให้แก่คณะครูและนักเรียน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดบัวลอย จำนวนกว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

โครงการ “CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง” ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เด็กอายุระหว่าง 10-12 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะความสูงและความสมส่วนของสรีระ ผ่านหลักพื้นฐาน 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย จากฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ กินดีมีสุข, ฉลาดกิน ฉลาดเลือก, โภชนาการนมเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ และอารมณ์กับความอ้วน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ซีพี-เมจิ ตั้งเป้าขยายผลโครงการฯ สู่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี โดยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเด็กและเยาวชนให้สุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศต่อไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354