ผู้ก่อตั้งทีมปฏิบัติการแพทย์ระบบทางเดินอาหาร “Bleeding team” และ “Motility Unit” คว้ารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปีการศึกษา 2564

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ อาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมพัฒนาการให้บริการรักษาของโรงพยาบาลศิริราช ในฐานะประธานศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลันที่มาเข้ารับการรักษาอย่างฉุกเฉิน ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตลอด 24 ชั่วโมง และโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ในฐานะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ฝ่ายศูนย์การแพทย์และสายการแพทย์ ที่เป็น “Super-tertiary hospital” หรือศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ได้ริเริ่ม และจัดตั้ง Bleeding team ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยจัดทีมอาจารย์แพทย์โรคระบบทางเดินอาหารดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเลือดออกในทางเดินอาหารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงให้สามารถได้รับการส่องกล้องตรวจ โดยมีอาจารย์แพทย์โรคระบบทางเดินอาหารคอยควบคุมการส่องกล้องทุกรายภายใน 24 ชั่วโมง

ตั้งแต่ก่อตั้ง Bleeding team ได้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงเฉลี่ยปีละ 300-400 ราย ซึ่งนับรวมมากกว่า 5,000 รายแล้ว จนถึงปัจจุบันได้ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีปัญหาโรคเลือดออกในระบบทางเดินอาหารอย่างเฉียบพลันเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที และเป็นศูนย์ในประเทศไทยที่มีอาจารย์แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งของสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์อาจารย์แพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ร่วมมือกันพร้อมให้บริการส่องกล้องทางเดินอาหาร ซึ่งครอบคลุมการส่องกล้องทุกประเภทมากที่สุด ด้วยความตระหนักถึงปัญหาโรคเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิต

นอกจากนี้ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ ยังเป็น “ศูนย์ฝึกสอนส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร” ที่ได้รับการยอมรับจาก ศูนย์ทางเดินอาหารของโลก (World Gastroenterology Training Center) จาก WGO (World Gastroenterology Organization)

นอกจากนี้ สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ลีลากุศลวงศ์ ยังได้ก่อตั้ง “Motillity Unit” ขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลโรคที่พบบ่อย และมีผู้ป่วยจำนวนมากในโรคระบบทางเดินอาหาร โดย Motillity Unit นี้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน Motillity disorders อาทิ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคกรดไหลย้อน และโรคลำไส้แปรปรวน เป็นต้น และยังเป็นที่ฝึกสอนและดูงานสำหรับแพทย์ทั้งไทยและต่างประเทศอีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354