มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนานวัตกรรมเกษตร-สู่เกษตรสมัยใหม่

ประชุมใหญ่_ทีมออแกไนซ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการทิศทางการทำงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และยังสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ที่มุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงให้มีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการและตรงตามความต้องการของตลาดงานและทิศทางการพัฒนาประเทศและสังคมโลก


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354