“บันได 3 ขั้น” สู่ธุรกิจซื้อขายสินค้าครบวงจร สูตรสำเร็จ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์คลองสวนหมาก”

การดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์” ของสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด “สดจากฟาร์มถึงมือคุณ” ตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจร้านค้าสหกรณ์สู่ความเป็นมืออาชีพให้สามารถรองรับการให้บริการสมาชิก และบุคคลทั่วไปได้อย่างทั่วถึงในราคายุติธรรม

 

“ผมวางไว้ 3 สเต็บ เริ่มจากช่วยสมาชิกในพื้นที่ให้มีช่องทางการตลาด จากนั้นเชื่อมเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสหกรณ์ด้วยกันและสุดท้ายเป็นเวทีในการเจรจาทางธุรกิจระหว่างเกษตรสมาชิกสหกรณ์กับนักธุรกิจ นี่เป็นภาพกว้างในการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สมาชิกในความคิดของผม”

นายสุริยะ นิลอินจันทร์ ผู้จัดการสหกรณ์นิคมคลองสวนหมากจำกัดเผยแนวคิดในการพัฒนาซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์คลองสวนหมาก เพื่อรองรับช่องทางการตลาดผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก โดยย้ำว่าเราจะไม่ให้สมาชิกปลูกพืชอย่างไร้ทิศทาง ซึ่งสหกรณ์จะมีหน้าที่วางแผนการผลิตแก่สมาชิกเพื่อไม่ให้ให้สินค้าที่เข้ามาไม่มากไม่น้อยจนเกินไป เนื่องจากมีสินค้าหลายชนิดในพื้นที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ ที่สำคัญสถานที่ตั้งมีความเหมาะสมอยู่ริมถนน เป็นจุดพักรถผู้สัญจร บุคคลภายนอกเข้าห้องน้ำระหว่างนี้เขาจะได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าของเราได้

นายสุริยะ เผยกลยุทธ์ทางการตลาดโดยจะต้องหาตลาดก่อน เมื่อตกผลึกในเรื่องตลาดแล้วค่อยมาส่งเสริมสมาชิกทำในสิ่งที่ตลาดต้องการ ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อเดินข้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคลองสวนหมากก็จะได้ทุกอย่างครบจบในที่เดียว ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าของเครือข่ายสหกรณ์จากทั่วประเทศด้วยเฉกเช่นเดียวกันศูนย์กระจายสินค้าของโมเดิร์นเทรดทั้งหลาย

“เรามีโปรแกรมสำเร็จรูปทันสมัยควบคู่กับแผนแม่บท 5 ปี ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างอยู่ในแผนแม่บทและคิดว่ามีไม่กี่สหกรณ์ในประเทศไทยที่มีแผนแม่บทออกมาใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแรกการจัดหาสินค้า เราสร้างตัวตลาดเสร็จแล้ว พอเปิดตลาดตอนนี้จะเป็นสินค้าเอกชนร้อยละ 70 เพราะเราต้องดำเนินการกิจการให้ได้ก่อน เพื่อให้สหกรณ์อยู่รอดก่อน หลังจากนั้นก็จะเอาสินค้าของเกษตรกรและของสหกรณ์เข้ามาทดแทนสินค้าของเอกชน”

นายสุริยะ ให้เหตุผลถึงสาเหตุที่ไม่นำสินค้าของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์มาวางทั้งหมดในช่วงแรกนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะเราต้องการความอยู่รอดก่อน เนื่องจากความสม่ำเสมอของการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ยังไม่แน่นอน แต่เมื่อไหร่ทุกอย่างมีความพร้อมก็จะนำสินค้าสหกรณ์และเครือข่ายมาวางจำหน่ายทั้งหมด

“การเซ็นเอ็มโอยูเป็นอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์ สหกรณ์ผมไม่ทำ แต่จะทำสัญญาซื้อขายที่ชัดเจนเท่านั้น อย่างตอนนี้ผมทำสัญญาซื้อขายข้าวเหนียวสันป่าตองกับสหกรณ์ห้างฉัตร ลำปางจะสั่งเขาในราคาพิเศษ ทุก 45 วันรถสิบล้อจะขึ้นไปรับข้าวครั้งละ 16 ตัน ตามสัญญา ทุกวันนี้สหกรณ์ขายข้าวเดือนละ 130-200 ตัน” ผู้จัดการสหกรณ์คนเดิมกล่าว

ด้าน นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายที่จะพัฒนาสหกรณ์ที่มีความพร้อมเป็นสถานที่ให้บริการจำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิก โดยจะแตกต่างจากร้านทั่วไปตรงที่สามารถเอาสินค้าของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ต่างภูมิภาคมาวางจำหน่ายในร้านได้ด้วย เป็นการช่วยกันระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ภูมิภาค ระหว่างสมาชิกกับตัวสหกรณ์ โดยสมาชิกผลิตสินค้า ส่วนสหกรณ์จะดูแลเรื่องการตลาดและสถานที่วางจำหน่าย หลังขับเคลื่อนมาได้ปีเศษ สหกรณ์ต้องวางเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้มีความยั่งยืน

 

สำหรับสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2515 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 4,000 ราย ได้ดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบมินิมาร์ท ตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2563 สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตามแนวทางการส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยได้รับการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการขับเคลื่อนการดำเนินซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตลอดจนเงินทุนในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ทำให้สหกรณ์มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้ากว่า 35 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2565 สหกรณ์ได้ดำเนินการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์จากรูปแบบมินิมาร์ท เป็นร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ขนาด 800 ตารางเมตร งบประมาณ 5,792,000 บาท ภายใต้ชื่อจำหน่ายสินค้าว่า “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด”

ปัจจุบัน นอกจากเป็นช่องทางการตลาดสินค้าให้กับสมาชิกแล้วยังร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์จัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์และผลิตภัณฑ์เด่นอีกด้วย อาทิ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปางในการซื้อขายข้าวเหนียวสันป่าตอง หรือทำธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้ชื่อ Sun Coffee โดยการนำผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วสายพันธุ์อาราบิก้า จากสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่มาแปรรูปเป็นกาแฟสด กาแฟร้อน กาแฟเย็นและกาแฟดริปเพื่อจำหน่ายอีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354