สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอด ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล บ้านหัวเขา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เข้าร่วมศึกษาดูงาน ของหลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ โดย  ผศ.ดร. ณัฐนียภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์หลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้การต้อนรับ ดร. นวัทตกร อุมาศิลป์ และคณาจารย์ นักศึกษาในหลักสูตร วิทยากรในการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มสมาชิกได้ร่วมปฏิบัติจริง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล บ้านหัวเขา ต่อไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354