บฟข. จับมือ ราชมงคลศรีวิชัย ผลักดันอาหารทะเลปลอดสารพิษ มอบเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์เรือนกระจก สร้างรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านอำเภอขนอม

คุณโกศล ศิริวาลย์ กรรมการผู้จัดการ ในนามตัวแทน พร้อมด้วยคณะทำงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป ได้ร่วมกับ อาจาย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ, อาจารย์ ดร. สุพร ฤทธิภักดี ในนามผู้ดำเนินการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ส่งมอบเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจประมงพื้นบ้านในอำเภอขนอม จำนวน 12 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ในในการพัฒนาต่อยอดมาตรฐานอาหารทะเลแปรรูป ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนอำเภอขนอม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

การผลิตเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก นั้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) ในเครือเอ็กโกกรุ๊ป ได้สนับสนุนงบประมาณภายใต้การดำเนินงานโครงการข้าวแลกปลา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ในการผลิตเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก จำนวน 12 เครื่อง โดย อาจาย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. สุพร  ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดสร้างเฉพาะทาง

อีกทั้ง วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นั้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอำเภอขนอม ที่มีการจัดการเรียนการสอน สาขาวิศวกรรม เน้นการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ มีอาคารปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินการจัดสร้างเครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกได้เป็นอย่างดี สำหรับประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับที่เกิดจากประสิทธิภาพของ “เครื่องตากปลาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก” นั้น จะส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สะอาด เนื่องจากการอบในตู้นั้นจะไม่มีฝุ่นและแมลงวันมารบกวน ทุ่นเวลาในการตากแห้งน้อยลงเมื่อเทียบกับการตากแห้งตามธรรมชาติ ทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ที่มากับฝุ่น ควัน ในระหว่างการตากแห้ง ง่ายต่อการจำหน่ายเพราะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เป็นเครื่องมือที่มีการติดตั้งง่าย และสามารถที่จะดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354